Državna geodetska uprava

Nakon konstituirajuće sjednice Stožera civilne zaštite zaduženog za uklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županiji, Državna geodetska uprava Republike Hrvatske i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu stavljaju na raspolaganje svoje stručne i znanstvene kapacitete kako bi se postigli sljedeći ciljevi:
  • Državna geodetska uprava stavlja na raspolaganje sve postojeće prostorne podatke za potresom ugroženo područje (digitalni ortofoto, registar prostornih jedinica i drugo),
  • Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koordinira zračno fotogrametrijsko snimanje zajedno s Hrvatskom gorskom službom spašavanja i drugim ovlaštenim službama, izvodi obradu snimaka i izradu novog digitalnog ortofota (područje Petrinje završeno, u pripremi uži centar Siska i Glina),
  • Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s hrvatskom OpenStreetMap zajednicom koordinira izradu i vektorizaciju svih kuća i pristupnih puteva za potresom ugroženo područje (u potpunosti završeno za cijelo područje – cca 48.000 objekata),
  • Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i hrvatska OpenStreetMap zajednica stavljaju na raspolaganje Stožeru pripremljeni portal https://potres2020.openit.hr kao središnje mjesto za geoprostornu koordinaciju svih nadležnih službi: transparentno dijeljenje i javnost svih relevantnih podataka su imperativ.
  • Rezultat sinergije svih uključenih subjekata mora biti nova geoprostorna podloga za organizaciju života stanovništva i obnovu potresom ugroženog područja,
  • Konačni cilj svih aktivnosti je priprema prilagodljivog rješenja koje će trajno biti na raspolaganju ravnateljstvu Civilne Zaštite u sličnim kriznim situacijama.

Obavijest korisnicima usluga Državne geodetske uprave 

Uslijed potresa u prosincu 2020. godine,   u značajnoj mjeri su oštećeni  poslovni prostori koje koristi Državna geodetska uprava za potrebe rada katastarskih ureda u gradovima Sisak, Petrinja, Glina i Zaprešić te su svi trenutno izvan uporabe.

Katastarski uredi u Glini, Sisku, Petrinji i Zaprešiću izmješteni na nove lokacije te isti rade kako slijedi:
  • Katastarski ured u Glini:  Vukovarska ulica 31, Glina, broj mobitela: 099 4870 361, e pošta: katastar.glina@dgu.hr 
  • Katastarski ured u Sisku: Silvija Strahimira Kranjčevića 11, Sisak, broj mobitela: 099 4870 220, e pošta: puk.sisak@dgu.hr
  • Katastarski ured u Petrinji: Trg narodnih učitelja, Petrinja, broj telefona: 044 525 750, broj mobitela: 099/218-9936, e pošta: katastar.petrinja@dgu.hr
  • Katastarski ured u Zaprešiću: Zelengaj 15, Zaprešić, broj telefona: 01 3310 050, e pošta: katastar.zapresic@dgu.hr

Zahtjevi za podacima ili ispravama iz nadležnosti Državne geodetske uprave dostupni su na poveznici https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91
 
Preporuča se strankama da za potrebe ishođenja javnih isprava koriste One-Stop-Shop sustav (https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp).
 
Osobama ovlaštenim za obavljanje stručnih geodetskih poslova također  se preporuča da sve svoje aktivnosti prema katastarskim uredima provode elektroničkim putem korištenjem sustava koji su u tu svrhu osigurani i dostupni.
 


Prvi službeni rezultati satelitskih mjerenja na potresom pogođenom području


U razdoblju od 4. do 28. siječnja 2021. godine na potresom pogođenom području, službenici Državne geodetske uprave obavili su pripremne radnje i precizna kontrolna satelitska (GNSS) mjerenja na području gradova Gline, Petrinje i Siska.
 
Na temelju dobivenih rezultata GNSS mjerenja, obavljena je analiza pomaka na stalnim točkama geodetske osnove. Analizom koordinata stalnih točaka geodetske osnove prije i nakon potresa, utvrđeno je da najveći pomak pokazuju točke na području homogenog polja Petrinja i to sa srednjim vrijednostima pomaka 45 cm u smjeru jugoistoka, dok srednje vrijednosti pomaka za homogeno polje Glina iznose 10 cm u smjeru sjeverozapada odnosno 10 cm u smjeru istoka za područje homogenog polja Sisak. Također, utvrđen je visinski pomak od 10 cm (spuštanje tla) za područje homogenog polja Glina.

Izvješće o analizi rezultata preciznih geodetskih mjerenja o pomicanju zemljine kore na potresom pogođenom području, kao i pregledne karte položajnih i visinskih pomaka možete preuzeti na poveznici.