Ministarstvo poljoprivredeNa poslovima analize stanja i komunikacije sa poljoprivrednicima koji se nalaze na područjima pogođenim potresom angažirano je do sada 50-tak službenika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede (MP) te 10-tak djelatnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH-a).

Djelatnici su do sada kontaktirali sa ukupno oko 3.635 PG-a, pri čemu je s njih više od 2.085 ostvaren i neposredni kontakt obilaskom gospodarstva na terenu:
  • Prilikom kontakta i obilaska terena te prijavom u aplikaciju ustanovljena su oštećenja na:
    • gospodarskim objektima kod 2.092 PG-ova 
    • mehanizacije i strojeva kod 315 PG-ova
    • na proizvodnim površinama kod 98 PG-ova
  • Ustanovljeni su problemi sa smještajem i uginućem životinja, tako na 44 PG-ova nije bilo moguće adekvatno zbrinuti stoku te je osigurano premještanje na druge lokacije za 306 grla stoke.
  • Uspostavljen je sustav prikupljanja donirane hrane za životinje na 2 lokacije (u Glini i Petrinji) na kojima je do sada, zaprimljeno više od 648 tona hrane (koncentrirane hrane, sjenaže i sijena), od čega je razdijeljeno oko 547 tona hrane. Također, Vlada RH je donijela Odluku kojom je dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje šteta od potresa koja uključuje nabavu 621.500 kilograma stočne hrane u vrijednosti 1,5 milijuna kuna, temeljem čega će se osigurati hranidba 1.800 goveda, 3.500 svinja, 500 ovaca i koza, 10.000 peradi i 1.000 konja u najmanje 30 dana. 
  • Uspostavljen je sustav posredovanja za otkup domaćih proizvoda poljoprivrednika u potrebi -  Sukladno dojavama s terena od naših kolega ili od samih uzgajivača stoke o problemima u trženju proizvodima stočarstva, kontaktiramo predstavnike mesne i mliječne industrije te sa zamolbom uputimo na rješavanje problema - kupnju proizvoda (tovljenika, junadi), uključivanje proizvođača u sustav otkupa mlijeka i sl. Pri svim ovim kontaktima, Ministarstvo poljoprivrede ne sudjeluju u definiranju cijene između vlasnika - uzgajivača stoke i subjekta u poslovanju s hranom s kojima smo ih povezali, a u svim našim razgovorima predstavnici i mesne i mliječne industrije su naglasili da će uzgajivačima ponuditi poštene tržišne cijene. Također, na isti način te po potrebi poljoprivrednika s potresom pogođenih područja s otkupljivačima posreduje i Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede. Ukupno je posredovano u prodaji 207 grla svih vrsta i kategorija stoke.

U prvim tjednima 2021. godine isplaćena su, uz najavljenih 35 milijuna kuna izravnih plaćanja, i dodatna sredstva koja se odnose na područja s prirodnim ograničenjima i na mjere koje obuhvaćaju plaćanja za tradicijske i izvorne pasmine, čime je ukupno isplaćeno 94 milijuna kuna poljoprivrednicima na potresom pogođenim područjima i gradu Vrgorcu.

Gospodarstva će se obnoviti uz mjere Programa ruralnog razvoja koje su namijenjene upravo saniranju posljedica elementarnih nepogoda i ovakvih prirodnih katastrofalnih događaja. U žurnoj je izradi novi natječaj iz Programa ruralnog razvoja koji izlazi u veljači, a sredstvima će se obnavljati stradali poljoprivredni objekti, stada i proizvodni kapaciteti - i to pojednostavljenom i ubrzanom procedurom. Dostupna je i aplikacija za prijavu šteta na poljoprivrednim gospodarstvima.

U kontekstu pomoći ove Vlade gospodarstvenicima na potresom pogođenom području, Ministarstvo poljoprivrede će dodjeljivati bespovratna sredstva (potpore male vrijednosti) poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja s proizvodnjom na ovom području za sanaciju šteta na proizvodnim kapacitetima nastalih kao posljedica potresa. Ministarstvo će dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 10 milijuna kuna, za sanaciju šteta na proizvodnoj tehnologiji i opremi, informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji i proizvodno - poslovnom objektu, do 100% iznosa prihvatljivog troška uz najviši iznos potpore po jednom poduzetniku od 750.000,00 kuna.

Mnoge tvrtke iz poljoprivredno-prehrambene industrije donirale su svoje proizvode samostalno i u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, a ističe se stočna hrana, mlijeko i svježa riba.

Ministarstvo poljoprivrede je uspostavilo partnersku suradnju s poduzetnicima iz drvnog sektora okupljenih u Udruženju drvno-prerađivačke industrije pri HGK, kao i s Hrvatskim šumama u vidu donacija njihovih proizvoda u svim fazama sanacije, obnove i opremanja objekata. Hrvatske šume d.o.o. pružaju smještaj u lovačkim objektima u bližoj okolici pogođenih područja. Također, donesena je Odluka o odgodi plaćanja za kupce drvne sirovine koji su stradali u potresu do 140 dana. Donirano je zasad 132 m3 ogrjeva  za potrebe stanovnika iz potresom pogođenih područja u koordinaciji sa stožerom civilne zaštite, vozila HŠ sudjeluje u prijevozu prehrane za stanovništvo u zaseocima u okolici Gline i Petrinje te operativno sudjeluju u rekonstrukciji 2 ceste koje vode do baznih stanica teleoperatera.

Dodatno, provedeno je i oslobađanje lovoovlaštenika državnih lovišta s područja pogođenom potresom od plaćanja 50 % iznosa naknade za pravo lova u 2021., a rješenja su dostavljena lovoovlaštenicima. Operativnim godišnjim planom za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2021. za šume privatnih šumoposjednika, na području Sisačko – moslavačke županije bit će planirani radovi održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika u vrijednosti od 3,4 milijuna kuna i radovi biološke obnove šuma u vrijednosti od 235 tisuća kuna. Postupak nabave za radove održavanja prometnica je u tijeku te su zaprimljeni zahtjevi od šumoposjednika te će radovi BOŠ-a početi prema njihovim rokovima. Također, kao redovna aktivnost tijekom 2021. na području Sisačko – moslavačke županije je izvršavanje radova na održavanju šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika u vrijednosti od 1,5 milijuna kuna. 

Na jedinicama lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko u sastavu Sisačko-moslavačke županije određena je provedba mjera preventivnog cijepljenja svih goveda, konja, ovaca i koza protiv bedrenice, svih pasa protiv bjesnoće, te sve peradi protiv newcastleske bolesti. Troškovi predmetnih mjera cijepljenja će se tijekom 2021. godine u cijelosti podmirivati iz državnog proračuna. Očekivani ukupni trošak za provedbu navedene mjere cijepljenja je cca 6 milijuna kuna. Također, na području istih jedinica lokalne samouprave, sukladno potrebama, provodit će se veterinarske mjere liječenja životinja na teret državnog proračuna zaključno do 31. ožujka 2021. godine za velike životinje (farmske životinje i kopitare) nužni kirurški i porodiljski zahvati, ultrazvučna dijagnostika graviditeta, klinički pregledi i liječenje životinja te za kućne ljubimce nužni kirurški i dermatološki zahvati, klinički pregledi i liječenje životinja. Navedena usluga liječenja životinja predviđena je i za velike životinje koje su privremeno izmještene (zbrinute) s navedenih JLS-a kod privremenih posjednika na području Republike Hrvatske. Očekivani ukupni trošak za provedbu predložene mjere liječenja je cca 3,5 milijuna kn.