Ministarstvo unutarnjih poslova

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite uspostavljena je Baza operacije u Petrinji te je sa svim operativnim snagama sustava civilne zaštite izvršena sektorizacija pogođenog područja. U sektorima su postavljena zapovjedništva koja su preuzela aktivnosti u svojim zonama odgovornosti te sve vrijeme nakon spašavanja i potrage za unesrećenima danonoćno rade na uklanjanju građevinskog materijala, postavljanju stambenih kontejnera, mobilnih kućica i šatorskih naselja, zbrinjavaju i opskrbljuju stanovništvo hranom, pitkom vodom i ostalim potrepštinama te sanaciji šteta.

Na teren je izašao i maksimalan broj policijskih službenika, radi osiguranja javnog reda i mira te sprječavanja počinjenja kaznenih djela. Aktivnosti je bilo mnoštvo, što potvrđuje angažman svih sastavnica sustava civilne zaštite.

Ključne aktivnosti po žurnim službama – Ravnateljstvo civilne zaštite

Ukupno je angažirano oko 100 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, a njihove ključne aktivnosti obuhvaća upravljanje bazom operacija na lokaciji u Petrinji, sanacije krovišta, spuštanje dimnjaka na kućama, rušenje dimnjaka na bolnici u Sisku, evakuaciju ljudi u vojarnu i evakuacija nepokretnih osoba u bolnicu u Popovači, postavljanje oko 50 kontejnera i mobilnih kućica, distribuciju kreveta za potrebe smještaja u kontejnerima i mjestima za zbrinjavanje na 30 lokacija.

Postavljeni su i šatori za potrebe distribucije humanitarne pomoći i hrane u gradu Petrinji te je snimano dronom područje grada Gline radi mapiranja i potrebe građevinskih inženjera. Izvršeno je geodetsko snimanje grada Petrinje za potrebe katastra u radijusu od 5 kilometara, izviđanje pomoću bespilotnih letjelica i snimanje oštećenih građevina, s ciljem izrade izvida statičke stabilnosti s inženjerima građevine. Također, izvršeno je i osiguravanje i otkapanje strvine u štalama na području Petrinje u cilju osiguranja prilaska veterinarske struke na lokacije.
 
Vatrogasci

Ukupno je angažirano oko 800 vatrogasaca te 220 vozila. Zaprimili su preko 5.000 dojava i odradili oko 2.500 intervencija. Ispod ruševina spašeno je oko 30 osoba, a najčešće aktivnosti bile su pretraživanje prostora, uklanjanje opasnih građevinskih dijelova, čišćenje kolnika, prijevoz i dostava potrepština te prijevoz vode.

Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatska gorska služba spašavanja angažirala je oko 450 svojih pripadnika, a ključne aktivnosti obuhvaćale su spašavanje iz ruševina, rad s psima koji su locirali 6 zatrpanih osoba, visinski radovi na krovovima i dimnjacima, oko 430 intervencija u opskrbi pogođenog stanovništva, dostava hrane, vode, lijekova, agregata, cerada i najlona za pokrivanje krovova i ostalih potrepština.

Obišli su oko 200 sela gdje su vršili saniranje ozljeda, zbrinjavanje i prijevoz ozlijeđenih u bolnicu te prijevoz osoba na smještaj u vojarnu. Sudjelovali su i u rušenju crkvenog tornja u mjestu Mošćenica koji je prijetio padu na glavnu prometnicu Sisak-Petrinja, zajedno s alpinističkim timom i dizalicom. Mapirali su pogođeno područje uz pomoć 8 bespilotnih letjelica, a u bazi HGSS-a oformljen je šator s medicinskim potrepštinama i medicinskim timom.

Također, provode obilazak lokacija s rupama u zemlji, oko nekoliko objekata u naselju Mečenčani te obilježavanje istih. Zapovjedno mjesto HGSS-a čine 3 zapovjedna vozila. Uz medicinski šator u bazi se nalazi logistički šator, kao i šator za distribuciju potrepština stanovništvu.
 
Hrvatski Crveni križ

Angažirali su ukupno oko 360 svojih pripadnika na prihvatu humanitarne pomoći te podjeli i distribuciji iste na terenu (oko 450 prijevoza prema 360 zaselka), podjelu hrane za operativne snage i građane u Petrinji, pružanje psihosocijalne podrške, obavljanje aktivnosti Službe traženja te obilazak terena.

Ukupno je, do sada, podijeljeno je 129 tona hrane, 150.000 litara vode te više od 25.000 toplih obroka.
 
Policija

Ukupno angažirano oko 200 pripadnika policije. Zgrada Policijske uprave sisačko-moslavačke oštećena je i neuporabljiva od prvog potresa 28. prosinca, a unatoč tome policijske su snage poduzele sve nužne mjere prve reakcije kao i sve mjere koje je naknadno bilo potrebno poduzeti na potresom pogođenom području.

Posljedicama potresa direktnu je štetu pretrpjelo 86 policijskih službenika Policijske uprave sisačko-moslavačke, ali svi su se stavili na raspolaganje. Oko 200 policijskih službenika domicilne uprave uz pomoć ATJ Lučko, interventne jedinice policije, kriminalističke policije te Mobilne jedinice prometne policije, kroz Policijski stožer ustrojen u Policijskoj upravi, osiguralo je, prvenstveno povoljno stanje sigurnosti i protočnost prometa, a potom i pratnju humanitarne pomoći te neometano odvijanje prometa na graničnim prijelazima. 

Kriminalistička policija na mjestima tragičnih stradavanja osoba u Petrinji, Majskoj poljani i Žažini obavila je očevide, a sve snage su aktivno uključene u obilaske, prevenciju kaznenih djela i prekršaja.

Policija je na potresom pogođenom području evidentirala manji broj kaznenih djela, a nije evidentirala niti jedno kazneno djelo koje bi bilo vezano uz razbojništva, otimanje imovine, presretanje vozača i slično. Objekti u kojima se provode gotovinske transakcije ili postoje veće vrijednosti zapečaćeni su i pod nadzorom policijskih službenika, a u odnosu na zaprimljene prijave o mogućim prijevarama putem interneta vezano za prikupljanje donacija, policija provodi kriminalističko istraživanje te će po dovršetku javnost izvijestiti o ishodu.

Hitna medicinska pomoć

Angažirano je 65 timova s ukupno 810 intervencija, u koje spada i 400 sanitetskih prijevoza.

Također, što se statičara tiče, uspostavljen je automatski sustav praćenja stanja na terenu, u realnom vremenu znaju se položaji inženjera i objekata na kojima rade.

Smještajni objekti

U vojarni Petrinja smješteno je 406 osoba, a 273 osobe smještene su u Sisku, u sportskim dvoranama škole u Galdovu, u Drvnom centru u Glini, zatim u Top-Termama Topusko 41 osoba te u Lječilištu Topusko 27 osoba. Ukupno je smješteno oko 820 osoba.

Međunarodna pomoć i oprema

Republika Hrvatska 29. prosinca 2020. aktivirala je Mehanizam unije za civilnu zaštitu, prilikom čega se tražila žurna materijalna pomoć, a na koju se odazvalo ukupno 15 država članica Europske unije i Mehanizma unije za civilnu zaštitu. To su: Slovenija, Grčka, Italija, Mađarska, Austrija, Slovačka, Češka, Rumunjska, Bugarska, Švedska, Litva, Francuska, Portugal, Turska i Njemačka.

Osim toga, bilateralnim putem pomoć su ponudile države poput Španjolske, Švicarske, Sjeverne Makedonije, Koreje, Bosne i Hercegovine te Finske. Sveukupno, do sada su pomoć poslale ili ponudile 22 države.

Do sada, ukupno je dostavljen 101 kontejner za stanovanje, 980 komada zimskih šatora, 4.770 sklopivih kreveta, 2.870 vreća za spavanje, 550 komada električnih grijača i 51 komad peći na drva, baloni, odnosno tornjevi za osvjetljenje te svjetiljke sa zaštitom od PVC mreže.

Ravnateljstvo civilne zaštite otvorio je posebnu e-mail adresu: potres.petrinja@mup.hr  za prijem ponuda za donaciju opreme, mehanizacije, građevinskog materijala i pružanje usluga.
Zaprimljeno je 470 ponuda, 133 ponude smještaja te 40 ponuda za volontiranje.