Državna geodetska uprava

Nakon konstituirajuće sjednice Stožera civilne zaštite zaduženog za uklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županiji, Državna geodetska uprava Republike Hrvatske i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu stavljaju na raspolaganje svoje stručne i znanstvene kapacitete kako bi se postigli sljedeći ciljevi:
  • Državna geodetska uprava stavlja na raspolaganje sve postojeće prostorne podatke za potresom ugroženo područje (digitalni ortofoto, registar prostornih jedinica i drugo),
  • Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koordinira zračno fotogrametrijsko snimanje zajedno s Hrvatskom gorskom službom spašavanja i drugim ovlaštenim službama, izvodi obradu snimaka i izradu novog digitalnog ortofota (područje Petrinje završeno, u pripremi uži centar Siska i Glina),
  • Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s hrvatskom OpenStreetMap zajednicom koordinira izradu i vektorizaciju svih kuća i pristupnih puteva za potresom ugroženo područje (u potpunosti završeno za cijelo područje – cca 48.000 objekata),
  • Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i hrvatska OpenStreetMap zajednica stavljaju na raspolaganje Stožeru pripremljeni portal https://potres2020.openit.hr kao središnje mjesto za geoprostornu koordinaciju svih nadležnih službi: transparentno dijeljenje i javnost svih relevantnih podataka su imperativ.
  • Rezultat sinergije svih uključenih subjekata mora biti nova geoprostorna podloga za organizaciju života stanovništva i obnovu potresom ugroženog područja,
  • Konačni cilj svih aktivnosti je priprema prilagodljivog rješenja koje će trajno biti na raspolaganju ravnateljstvu Civilne Zaštite u sličnim kriznim situacijama.

Obavijest korisnicima usluga Državne geodetske uprave 

Uslijed potresa u prosincu 2020. godine, u značajnoj mjeri su oštećeni poslovni prostori koje koristi Državna geodetska uprava za potrebe rada katastarskih ureda u gradovima Sisak, Petrinja, Glina i Zaprešić te su svi trenutno izvan uporabe.

Katastarski uredi u Glini, Sisku, Petrinji i Zaprešiću izmješteni na nove lokacije te isti rade kako slijedi:
  • Katastarski ured u Glini: Vukovarska ulica 31, Glina, broj mobitela: 099 4870 361, e pošta: katastar.glina@dgu.hr 
  • Katastarski ured u Sisku: Silvija Strahimira Kranjčevića 11, Sisak, broj mobitela: 099 4870 220, e pošta: puk.sisak@dgu.hr
  • Katastarski ured u Petrinji: Ljudevita Gaja 34, Petrinja, broj mobitela: 099 2189 936, e pošta: katastar.petrinja@dgu.hr
  • Katastarski ured u Zaprešiću: Zelengaj 15, Zaprešić, broj telefona: 01 3310 050, e pošta: katastar.zapresic@dgu.hr

Zahtjevi za podacima ili ispravama iz nadležnosti Državne geodetske uprave dostupni su na poveznici https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91
 
Preporuča se strankama da za potrebe ishođenja javnih isprava koriste One-Stop-Shop sustav (https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp).
 
Osobama ovlaštenim za obavljanje stručnih geodetskih poslova također  se preporuča da sve svoje aktivnosti prema katastarskim uredima provode elektroničkim putem korištenjem sustava koji su u tu svrhu osigurani i dostupni.
 


Prvi službeni rezultati satelitskih mjerenja na potresom pogođenom području


U razdoblju od 4. do 28. siječnja 2021. godine na potresom pogođenom području, službenici Državne geodetske uprave obavili su pripremne radnje i precizna kontrolna satelitska (GNSS) mjerenja na području gradova Gline, Petrinje i Siska.
 
Na temelju dobivenih rezultata GNSS mjerenja, obavljena je analiza pomaka na stalnim točkama geodetske osnove. Analizom koordinata stalnih točaka geodetske osnove prije i nakon potresa, utvrđeno je da najveći pomak pokazuju točke na području homogenog polja Petrinja i to sa srednjim vrijednostima pomaka 45 cm u smjeru jugoistoka, dok srednje vrijednosti pomaka za homogeno polje Glina iznose 10 cm u smjeru sjeverozapada odnosno 10 cm u smjeru istoka za područje homogenog polja Sisak. Također, utvrđen je visinski pomak od 10 cm (spuštanje tla) za područje homogenog polja Glina.

Izvješće o analizi rezultata preciznih geodetskih mjerenja o pomicanju zemljine kore na potresom pogođenom području, kao i pregledne karte položajnih i visinskih pomaka možete preuzeti na poveznici.

 

Uklonjena geodetska piramida na Hrastovačkoj gori kod Petrinje


Zbog jakog oštećenja i urušavanja geodetske piramide na više dijelova uslijed potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, uklonjena je geodetska piramida na Hrastovačkoj gori kod Petrinje.

Dana 28. prosinca 2020. godine u 6 sati i 28 minuta dogodio se jak potres s epicentrom kod Petrinje (magnitude 5.0 prema Richteru) koji je prethodio razornom potresu 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 minuta (magnitude 6.2 prema Richteru) i s epicentrom 5 km jugozapadno od Petrinje. Na udaljenosti ~1 km od epicentra nalazi se najviši vrh Hrastovačke gore koji nosi ime Piramida, po geodetskoj piramidi odnosno trigonometru I. reda br. 199 CEPELIŠ, koji je bio jedan najvećih geodetskih objekata, a nalazi se na 415 m nadmorske visine, koji se prilikom razornih potresa jako oštetio i na dijelovima urušio. 

Geodetska uprava NR Hrvatske i Vojno-geografski institut su 1962. godine izgradili zidanu triangulacijsku piramidu visoku 17 metara, za potrebe zemljišnog katastra i vojne kartografije. Piramida, s betonskim postoljem i zidovima od cigle, pri dnu je imala četvrtastu osnovu od 2,65 x 2,65 m, a na vrhu je sužena na "kvadrat" sa stranicom od 0,5 m. U svrhu razvoja turističke ponude na tom području, Grad Petrinja je 2014/2015. godine postavio metalnu konstrukciju visine 14,5 m kao vidikovac oko zidanog dijela piramide.

Zbog jakog oštećenja i urušavanja geodetske piramide na više dijelova (vrh, podnožje) uslijed potresa postojala je prijetnja da se cijela konstrukcija vidikovca uruši. Dana 28. veljače 2021. godine statičari su obavili pregled vidikovca i geodetske piramide te je označili crvenom naljepnicom s preporukom uklanjanja. Nakon izrade potrebne projektne dokumentacije i ugovaranja radova uklanjanja građevine, geodetska piramida je uklonjena početkom lipnja 2021. godine. 

 

Potpisan Ugovor o početku geodetskih mjerenja na potresom pogođenom području


Dana 5. srpnja 2021. godine glavni ravanatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing.geod., potpisao je Ugovor o početku geodetskih mjerenja na potresom pogođenom području. 

Potres koji je pogodio područja Sisačko-moslavačke te Zagrebačke i Karlovačke županije značajno je utjecao i na podatke službenih evidencija koje su u nadležnosti Državne geodetske uprave, što je utvrđeno od strane službenika Državne geodetske uprave koji su odmah nakon potresa, u razdoblju od 4. do 28. siječnja 2021. godine, izašli na teren te obavili precizna kontrolna satelitska (GNSS) mjerenja na području gradova Gline, Petrinje i Siska. 
Na temelju dobivenih rezultata GNSS mjerenja, utvrđeni su pomaci zemljine kore u Petrinji sa srednjim vrijednostima pomaka 45 cm u smjeru jugoistoka, dok su srednje vrijednosti pomaka na području Gline 10 cm u smjeru sjeverozapada odnosno 10 cm u smjeru istoka za područje homogenog polja Sisak. Također, utvrđen je visinski pomak od 10 cm (spuštanje tla) na području Gline.

Ti rezultati dali su jasne smjerove Državnoj geodetskoj upravi za poduzimanjem hitnih radnji u cilju nesmetanog obavljanja geodetskih poslova te je glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. donio Objašnjenje o privremenim postupanjima u postupcima izrade, pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata na potresom pogođenim područjima za 88 katastarskih općina.

U cilju potpunog otklanjanja posljedica katastrofalnog potresa nad službenim katastarskim podacima potrebne su i dodatne ciljane aktivnosti što je i predmet Ugovora koji je potpisan, a koje obuhvaćaju dodatna ciljana terenska mjerenja za potrebe stvaranja matematičkih modela i izračuna transformacijskih parametara kojima će se postojeći katastarski podaci dovesti u korelaciju s pomacima uzrokovanih potresom ovisno o udaljenostima od epicentara potresa te utvrđenim smjerovima i vrijednostima pomaka zemljine kore. Nakon izvršenih transformacija omogućit će se neometan rad geodetskim stručnjacima na poslovima održavanja katastarskog operata sukladno propisima za koje je nadležna Državna geodetska uprava, a što obuhvaća i evidentiranje svih zgrada koje će se obnoviti na potresom pogođenom području.