Ministarstvo zdravstva

Na potresom pogođenom području nalaze se tri bolničke ustanove:
 • Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak,
 • Neuropsihijatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot" Popovača te
 • Lječilište Topusko.

Najveću ulogu u zbrinjavanju pacijenata ima županijska bolnica - Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak koja je smještena na tri lokacije sa sveukupno šest zgrada. Dvije lokacije su u Sisku, a jedna u Petrinji.
 • Potresom je oštećeno 90% bolnice u Sisku. U funkciji je ostala novija zgrada u kojoj je djelatnost ginekologije s rodilištem
 • Zgrada bolnice u Petrinji je privremeno neupotrebljiva
 • Lječilište Topusko je bez značajnijih oštećenja
 • Neuropsihijatrijska bolnica „Dr.Ivan Barbot“ Popovača je djelomično oštećena te je evakuirana zgrada Uprave
 • Zgrade ambulante Doma zdravlja Sisak u Hrvatskoj Kostajnici i Žažini te zgrada Doma zdravlja Petrinja u Glini privremeno su van upotrebe

U Sisku su oštećene dvije ljekarne i nisu u funkciji.


AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA VEZANO ZA POTRES KOJI JE POGODIO SISAČKO - MOSLAVAČKU I OKOLNE ŽUPANIJE 


Neposredno nakon razornog potresa najteži pacijenti iz Petrinje, Gline i Siska evakuirani su u bolnice u Zagrebu, Arenu Zagreb te OB Karlovac.

Dio štićenika domova iz sustava socijalne skrbi također je zbrinut u bolničkom sustavu.

Zbog stanja zdravstvenog sustava nakon razornog potresa, pacijenti s područja Sisačko – moslavačke županije zbrinjavat će se u narednom razdoblju na sljedeći način:
 • Stanovnike istočnog dijela županije uputit će se na liječenje u OB Nova Gradiška, OŽB Pakrac, OŽB Požega i OB Bjelovar. Stanovnike zapadnog dijela županije u OB Karlovac, a one iz središnjeg dijela županije, uključujući Gradove Sisak i Petrinju, u zagrebačke te po potrebi i okolne bolnice.
 • Raspored zbrinjavanja pacijenata smo koncipirali na način da se pacijenti, hitni i redovni, zbrinu u najbližoj, gravitirajućoj, bolnici koja pruža odgovarajuću bolničku zdravstvenu zaštitu.
 • Psihijatrijski pacijenti mogu se i dalje liječiti u županiji, u Neuropsihijatrijskoj bolnici Popovača.

Uz navedeno, priprema se privremeno zbrinjavanje internističkih pacijenata u Lječilištu Topusko gdje će o pacijentima brinuti medicinski djelatnici OB Sisak.

Provode se aktivnosti u svrhu osposobljavanja dijela kapaciteta sisačke bolnice i to u djelatnosti kirurgije, neurologije, pedijatrije, interne medicine te liječenja COVID-19 pacijenata dok je djelatnost ginekologije i opstetricije te hemodijalize kontinuirano u funkciji.

Za potrebe dugoročnije organizacije bolničke skrbi izrađen je plan rasporeda zbrinjavanja, što je bila tema jučerašnjeg sastanka s ravnateljima zagrebačkih bolnica.

S obzirom na velike dnevne fluktuacije hitnih pacijenata, potrebna je fleksibilnost u zbrinjavanju u zagrebačkim bolnicama. Koordinaciju zbrinjavanja hitnih pacijenata sa područja Sisačko-moslavačke županije preuzima Krizni stožer Ministarstva zdravstva. U tijeku je uspostava hitne telefonske linije sa OB Sisak i bolničkim ustanovama u kojima će pacijenti navedenog područja biti zbrinuti.

Uslijed novonastale velike potrebe za psihološkom i psihijatrijskom potporom stanovnicima potresom zahvaćenog područja, ispred Kriznog stožera imenovan je koordinator, čija je uloga koordinacija rada svih pružatelja te vrste potpore na terenu.

U domovima zdravlja Sisak i Petrinja reorganizirana je zdravstvena zaštita na primarnoj razini. Postavljeni su kontejneri u Glini i Petrinji te je organiziran rad hitne pomoći i obiteljske medicine.

Organizirani su rad u smjenama i mobilna ljekarna, a u pripremi su aktivnosti za osnivanje mobilnih ambulanti.

Prema uputi Ministarstva zdravstva, HZZO će osigurati nesmetano pružanje zdravstvene zaštite bez obveze sudjelovanja u troškovima - participacije što se odnosi i na lijekove utvrđene dopunskom listom lijekova HZZO-a kao i omogućavanje upisa novih pacijenata ugovornim doktorima bez obzira na broj opredijeljenih osoba koji imaju u skrbi, ako se radi o građanima s potresom razorenih područja, a koji privremeno borave u drugim dijelovima Republike Hrvatske.

Organizirani su privremeni depoi lijekova na lokacijama u Petrinji i Glini za izdavanje propisanih te bezreceptnih lijekova. Za dostavu lijekova na kućni prag koriste se mobilni timovi.

Dana je uputa za žurno osiguranje timova u djelatnosti obiteljske medicine za rad u dvije smjene za skrb svih osoba smještenih u Vojarni u Petrinji. Uputa se odnosi i na organizaciju patronažne zdravstvene zaštite u opsegu potreba građana smještenih u vojarni.

Nadalje, zbog povećanog epidemiološkog rizika, preusmjereno je cjepivo protiv COVIDa kao i dodatna zaštitna oprema prema Sisačko - moslavačkoj županiji.

Definiran je plan dolazaka tima epidemiologa HZJZ-a na ugroženo područje kako bi procijepili osobe koje se nalaze u kolektivnom smještaju, djelatnike hitne medicinske pomoći i svih hitnih službi.

Cijepljenje je započelo u subotu 2. siječnja 2021. Do 5. siječnja cijepljeno je 1.241 osoba.

Tijekom ovog tjedna planira se cijepiti oko 1.100 osoba u Sisačko-moslavačkoj županiji, a tijekom naredna dva tjedna još oko 1.600 osoba. Cijepljenje će se provoditi za osobe u kolektivnom smještaju kao i štićenike domova a nastavit će se cijepljenje zdravstvenih radnika i članova žurnih službi.

Intenzivira se brzo antigensko testiranje kod osoba koje su smještene u kolektivima, a 4. siječnja otvoren je punkt za uzimanje briseva u Sisku koje će se provoditi svaki dan radni dan od pola 8 do pola 10 sati (lokacija uz Športsko rekreacijski centar Sisak/ kod bazena).