Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Za građane kojima su kuće i zgrade oštećene u potresu, a u svrhu prijave oštećenja te traženja procjene uporabljivosti zgrada, otvoren je pozivni centar za prijavu procjene uporabljivosti - 0800 2021. Na web stranici Ministarstva objavljeni su obrasci za prijavu s istom namjenom kao i obrasci za prijavu volontera stručnjaka za građevinske konstrukcije koji su voljni pomoći u obavljanju procjene uporabljivosti.

Do 05.1.2021. godine do 10.00 sat zaprimljeno je 18.574 prijava za pregled zgrada od kojih je pregledano njih 5.884 (cca 32 %). 2.606 zgrada nije za uporabu (1.118 neuporabljivo i 1.488 privremeno neuporabljivo).

Na terenu raspolažemo s 715 volontera stručnjaka (inženjera građevine – statičara, inženjera arhitekture). Budući je njihov rad isključivo dobrovoljne prirode Vlada je Zaključkom o naknadi za volontere osigurala isplatu naknade za putne troškove i dnevnice.

Uz volontere statičare koji obavljaju preliminarne preglede zgrada osnovan je i tim inženjerskih geologa i geotehničara (14 ljudi sa Građevinskog fakulteta u Rijeci i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu) za terenske izvide klizišta i druge hazardne pojave na površini (vrtače, rasjedne pukotine, likvefakciju). Tim raspolaže znanjima i alatima za sustavnu evidenciju prijetnji i rizika kroz terensku inženjerskogeološku/ geotehničku prospekciju. Svrha izvida je procjena opasnosti i rizika, a kao informacija za procjene šteta, interventne i druge mjere. Obilazak i analiza podataka planira se provesti na području od cca 1250 km2 (Glina, Sisak, Petrinja i okolica) u nekoliko dana odnosno najkasnije do 6. siječnja. Analiza prikupljenih podataka će se staviti na raspolaganje Ministarstvu i drugim nadležnim institucijama i službama.

Nakon preliminarnih pregleda zgrada te utvrđivanja stvarne štete cilj je posvetiti se trajnijem rješavanju stambenog zbrinjavanja stanovništva koje se ne može vratiti u svoje domove. U tijeku su pripremne radnje za ugovaranje projekata uklanjanja i radova uklanjanja, za objekte koji se trebaju rušiti. Pokrenuli smo i izradu IT rješenja za praćenje postave privremenog smještaja i potrebnih priključaka.

Za potrebe Stožera civilne zaštite Grada Petrinje na raspolaganje je dan skladišni negrijani prostor s armiranobetonskom konstrukcijom ( cca 400 m2) na području Brezja u Petrinji.

Državne nekretnine d.o.o. trenutno raspolažu sa 132 nekretnine (54 poslovnih prostora i 78 stanova). Na području grada Siska raspolažemo sa 6 useljivih stanova + 4 potencijalno useljiva stana za koje je potrebno još provesti pregled.

Dodatno, na području Hrvatske raspolažemo sa 60 kampova dok na području Sisačko-moslavačke županije i 195 zemljišta koji bi se također mogli upotrijebiti za privremeni smještaj stradalog stanovništva. Jedno od zemljišta u vlasništvu Države je i prognanički kamp na kojem bi se moglo podići kamp naselje za stradale s pripadajućom infrastrukturom, tako da razmatramo i tu lokaciju kao moguće rješenje. Napominjemo da je za područje Sisačko-moslavačke županije zaustavljeno fakturiranje svih zakupa i najma državnih nekretnina.


Sredstva
Vlada je donijela prve odluke o sredstvima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u ukupnom iznosu od 120 milijuna kuna. Od spomenutih sredstava 100 milijuna kuna osigurano je za Sisačko-moslavačku županiju, 10 milijuna kuna za Zagrebačku županiju, dok se po zaduženju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji iz sredstava Fonda doznačuje po 5 milijuna kuna.

31. prosinca 2020. održana su dva sastanka s predstavnicima županija, jedan sa županom Kožićem po pitanju raspodjele sredstava u Zagrebačkoj županiji te drugi sa županom Žinićem po pitanju raspodjele sredstava u Sisačko-moslavačkoj županiji, a na sastancima su i potpisane odluke o raspodjeli sredstava.

Dodatno, radi se na osiguranju sredstava za obnovu te smo u stalnom kontaktu s predstavnicima EK vezano za proceduru notifikacije prolongacije roka zbog progresivne i nove štete na ovom području.

U narednim danima nastavljamo s aktivnostima na terenu u svrhu utvrđenja stvarne štete i smještaja stanovnika koji se više ne mogu vratiti u svoje domove. Istovremeno radimo na osiguranju pravnog okvira za obnovu kao i osiguranju sredstava iz Europskog fonda solidarnosti i drugih izvora financiranja.