Ministarstvo pravosuđa i uprave

Nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije značajno su stradale zgrade Zatvora u Sisku, Kaznionice u Glini, Stalnih službi Općinskog suda Sisak u Petrinji, Glini i Hrvatskoj Kostajnici, ali i zgrada Stalne službe Općinskog suda Novi Zagreb u Zaprešiću. Zbog nastalih oštećenja Zatvor u Sisku je zatvoren, a svi zatvorenici – njih 61 - već su istoga dana evakuirani i prebačeni u zatvore u Bjelovaru, Gospiću i Zagrebu. Iz Kaznionice u Glini koja je zatvorenog tipa, nakon pregleda statičara, utvrđeno je da se zgrada internata, u kojoj je bilo smješteno oko 100 zatvorenika, više ne može koristiti. 

Naknade za saniranje posljedica potresa izuzete od ovrha

Vlada Republike Hrvatske na sjednici 4. siječnja proglasila je katastrofu za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije koje je pogođeno razornim potresom.

Proglašenjem katastrofe otvorena je mogućnost da se donacije uplaćene osobama pogođenima potresom izuzmu od ovrhe po osnovi članka 172. točka 13. Ovršnog zakona te se mogu izravno uplatiti na zaštićeni račun ovršenika.

Prema uputama Financijske agencije uplata donacija se vrši da se za opis plaćanja navede „DONACIJA“, uz upis poziva na broj odobrenja 420. Zaštićeni račun može se prepoznati po tome što nakon broja banke slijedi broj 35 (PRIMJER: HR462390001- 35xxxxxxxx).

Uz to, banke su upućene da na jednak način postupe i u slučaju kada se radi o doznaci iz inozemstva koja je izravno upućena na zaštićeni račun. 

Odgoda donošenja i otpreme rješenja o ovrsi

Ministarstvo pravosuđa i uprave predložilo je Hrvatskoj javnobilježničkoj komori da javni bilježnici odgode donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, kao i otpremu već donesenih rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u predmetima u kojima su ovršenici osobe sa sjedištem, prebivalištem ili boravištem u područjima zahvaćenima potresom.  

Javni bilježnici na šest mjeseci zastat će s postupanjem u više od 20 tisuća predmeta.

Mogućnost odgode ovrhe

Proglašenjem katastrofe ovršenici imaju mogućnosti zatražiti odgodu ovrhe u skladu s odredbama članka 65. stavka 1. točke 9. Ovršnog zakona. Zahtjev za odgodu podnosi se mjesno nadležnom sudu koji o zahtjevu odlučuje žurno.

Uz, to postoji mogućnost odgode ovrhe suglasnošću stranaka (pristankom ovrhovoditelja) prema članku 69. Ovršnog zakona, u kojem slučaju nadležni sud ne ispituje pretpostavke za odgodu već istu odgađa na prijedlog stranaka.

15. siječnja 2021. Ministarstvo pravosuđa i uprave je temeljem ranije proglašenog stanja katastrofe na područjima pogođenim potresom u Sisačko – Moslavačkoj, Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji, Hrvatskoj javnobilježničkoj komori dostavilo prijedlog postupanja, odnosno donošenja šestomjesečnog moratorija u ovršnim predmetima.

Temeljem navedene odluke, komora je svim svojim članovima, na 326 javnobilježnička ureda diljem Hrvatske, dostavila odluku o prestanku slanja rješenja o ovrsi u predmetima na područjima pogođenim potresom.

Javni bilježnici će u razdoblju trajanja moratorija zaprimati prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, ali neće donositi niti otpremati rješenja strankama, ističu u javnobilježničkoj komori.


BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Što je to besplatna pravna pomoć i tko je može ostvariti:
 • Svrha besplatne pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje djelotvornog ostvarenja pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima, a ostvaruje se kao primarna ili sekundarna pravna pomoć.

Primarna pravna pomoć

Primarna pravna pomoć obuhvaća:
 • opću pravnu informaciju
 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.
Primarnu pravnu pomoć pružaju upravna tijela u županijama, Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, ovlaštene udruge i pravne klinike.

Sekundarna pravna pomoć

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:
 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
 • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.
Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća i:
 • oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka
 • oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Tko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć

Besplatnu pravnu pomoć imate pravo tražiti ako ste:
 • hrvatski državljanin
 • dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu
 • stranac na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti ili stranac na stalnom boravku
 • stranac pod privremenom zaštitom
 • stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratku
 • tražitelj azila, azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom te članovi vaše obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.


Kome se mogu obratiti građani za pomoć?
 • Za pitanja vezana za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć možete se obratiti na e-mail: besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr ili ih izravno uputiti upravnim tijelima u županijama.

Gdje mogu pronaći zahtjev za odobravanje pravne pomoći?
 • Obrasce za odobravanje pravne pomoći možete pronaći na sljedećim poveznicama: Zahtjev, Suglasnost

Gdje mogu pronaći kontakte ovlaštenih pružatelja pravne pomoći?
 • Kontakte ovlaštenih pružatelja pravne pomoći možete pronaći na sljedećoj poveznici: Kontakti