Ministarstvo poljoprivrede

Na poslovima analize stanja i komunikacije sa poljoprivrednicima koji se nalaze na područjima pogođenim potresom u razdoblju od 30. prosinca 2020. do 16. siječnja 2021. angažirano je do sada 50-ak službenika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede (MP) te 10-ak djelatnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPH-a).

Djelatnici su do sada kontaktirali sa ukupno oko 3241 PG-a, pri čemu je s njih 1891 ostvaren i neposredni kontakt obilaskom gospodarstva na terenu: 
  • Prilikom kontakta i obilaska terena ustanovljena su oštećenja na:
    • gospodarskim objektima kod 1398 PG-ova
    • mehanizacije i strojeva kod 189 PG-ova
    • na proizvodnim površinama kod 57 PG-ova
  • Ustanovljeni su problemi sa smještajem i uginućem životinja, tako na 42 PG-ova nije bilo moguće adekvatno zbrinuti stoku te je osigurano premještanje na druge lokacije za 291 grla stoke.
  • Uspostavljen je sustav prikupljanja donirane hrane za životinje na 2 lokacije (u Glini i Petrinji) na kojima je do sada, zaprimljeno više od 370 tona hrane (koncentrirane hrane, sjenaže i sijena), od čega je razdijeljeno oko 200 tona hrane. Također, Vlada RH je donijela Odluku kojom je dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje šteta od potresa koja uključuje nabavu 621.500 tona stočne hrane u vrijednosti 1,5 milijuna kuna, temeljem čega će se osigurati hranidba 1.800 goveda, 3.500 svinja, 500 ovaca i koza, 10.000 peradi i 1.000 konja u najmanje 30 dana.
  • Uspostavljen je sustav posredovanja za otkup domaćih proizvoda poljoprivrednika u potrebi -  Sukladno dojavama s terena od naših kolega iz Uprave za stručnu podršku Ministarstva poljoprivrede i iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu ili od samih uzgajivača stoke o problemima u trženju proizvodima stočarstva, kontaktiramo predstavnike mesne i mliječne industrije te sa zamolbom uputimo na rješavanje problema - kupnju proizvoda (tovljenika, junadi), uključivanje proizvođača u sustav otkupa mlijeka i sl. Pri svim ovim kontaktima, Ministarstvo poljoprivrede ne sudjeluju u definiranju cijene između vlasnika - uzgajivača stoke i subjekta u poslovanju s hranom s kojima smo ih povezali, a u svim našim razgovorima predstavnici i mesne i mliječne industrije su naglasili da će uzgajivačima ponuditi poštene tržišne cijene. Također, na isti način te po potrebi poljoprivrednika s potresom pogođenih područja s otkupljivačima posreduje i Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede. Ukupno je posredovano u prodaji 114 grla svih vrsta i kategorija stoke.
Mnoge tvrtke iz poljoprivredno-prehrambene industrije donirale su svoje proizvode samostalno i u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, a ističe se stočna hrana, mlijeko i svježa riba.

Ministarstvo poljoprivrede je uspostavilo partnersku suradnju s poduzetnicima iz drvnog sektora okupljenih u Udruženju drvno-prerađivačke industrije pri HGK, kao i s Hrvatskim šumama u vidu donacija njihovih proizvoda u svim fazama sanacije, obnove i opremanja objekata.  Hrvatske šume će također sukladno svojim mogućnostima donirati drvnu sirovinu iz koje će drvoprerađivači uslužnim piljenjem izrađivati drvnu građu prema iskazanim potrebama te donirati i ogrjevno drvo.

Hrvatske šume d.o.o. pružaju smještaj u lovačkim objektima u bližoj okolici pogođenih područja, i to: Lovačka kuća Brezovica (Novo Selo Palanječko), Lovački dom Muljava (Vojnić) i Lugarnica Krušak (Velika Buna). Isto tako, za primjenjive potrebe mogu donirati kameni materijal, a tijekom obnove objekata mogu donirati i određene količine parketa.

U prvim tjednima 2021. godine isplaćena su, uz najavljenih 35 milijuna kuna izravnih plaćanja, i dodatna sredstva koja se odnose na područja s prirodnim ograničenjima i na mjere koje obuhvaćaju plaćanja za tradicijske i izvorne pasmine, čime je ukupno isplaćeno 93 milijuna kuna poljoprivrednicima na potresom pogođenim područjima i gradu Vrgorcu.

Gospodarstva će se obnoviti uz mjere Programa ruralnog razvoja koje su namijenjene upravo saniranju posljedica elementarnih nepogoda i ovakvih prirodnih katastrofalnih događaja. U žurnoj je izradi novi natječaj iz Programa ruralnog razvoja koji izlazi u veljači, a sredstvima će se obnavljati stradali poljoprivredni objekti, stada i proizvodni kapaciteti - i to pojednostavljenom i ubrzanom procedurom.

Od sada je dostupna i aplikacija za prijavu šteta na poljoprivrednim gospodarstvima. Registrirani poljoprivrednici mogu putem ove aplikacije, osim oštećenja poljoprivrednih resursa (gospodarskih zgrada i objekata, poljoprivrednih površina i stoke), prijaviti i potrebe za stočnom hranom, izmještanjem stoke,  kao i poteškoće sa prodajom poljoprivrednih proizvoda. Podaci koji su već prikupljeni dosadašnjim obilaskom terena poljoprivrednih savjetnika bit će uneseni u aplikaciju i koristit će se u svrhu pripreme i provedbe mjera namijenjenih obnovi poljoprivrednog potencijala, koja će se financirati iz Programa ruralnog razvoja.