Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije


Fond solidarnosti Europske unije (EUSF)
  • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU podnosi Zahtjev za dodjelu sredstava iz EU Fonda solidarnosti zajedno sa zahtjevom za predujam, prema Europskoj komisiji najkasnije dvanaest tjedana nakon nastanka prve štete prouzročene nepogodom.
  • Zahtjev se priprema u suradnji s Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine koji vrši procjenu ukupnog iznosa štete.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.
  • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u dogovoru je s Europskom komisijom oko izmjene OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kojom će se izvršiti prenamjena 111 milijuna eura, odnosno više od 830 milijuna kuna, u okviru koje bi se podržale aktivnosti koje za cilj imaju obnovu nakon prirodne katastrofe velikih razmjera ili regionalne prirodne katastrofe.
  • Iznosom od 111 milijuna eura, odnosno više od 830 milijuna kuna, kroz izmjenu operativnog programa u okviru nove prioritetne osi predložiti će se aktivnost izgradnje / rekonstrukcije postojećeg stambenog fonda u funkciji socijalnog stanovanja na području Sisačko-moslavačke županije. Predviđeno je da korisnik ove aktivnosti bude Državni ured za stambeno zbrinjavanje, a krajnji korisnici „osjetljive/marginalizirane skupine“ (stariji i nemoćni, osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, osobe kojima prijeti rizik od siromaštva) kojima bi se ustupila na korištenje izgrađena ili rekonstruirana stambena jedinica. Nakon što se snimi stvarno stanje i utvrde potrebe, Upravljačko tijelo će u suradnji sa  Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje te Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja pristupiti programiranju ove aktivnosti. Procjenjuje se da će iznos biti dovoljan za gotovo 2.000 obiteljskih kuća.