Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

  • SDURDD osigurava hardversku i serversku podršku i interoperabilnost u sklopu  Centra dijeljenih usluga (CDU) pod kojim je uspostavljena mrežna stanica https://potresinfo.gov.hr/ na kojoj možete naći objedinjene informacije o otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije,
  • koordinira pružatelje usluga Centra dijeljenih usluga za potrebe tijela državne i javne uprave, analizira nove tehnologije i predlaže uvođenje novih tehnologija u rad tijela državne i javne uprave,
  • upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije.
  • obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; unaprjeđuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara
  • mrežni geoinformacijski sustav "Potres"