Stanje robnih zaliha

STANJE IZDANIH I NA TEREN DOSTAVLJENIH ROBNIH ZALIHA

- na dan 10. ožujka 2021. 

 
Br. Roba Količina Mjerna jedinica
1 kreveti 517 kom
2 agregati 66 kom
3 stambeni kontejneri 686 kom
4 vatrogasne cisterne 9 kom
5 diesel gorivo 144.649 lit
6 mesne konzerve 25.123 kg
7 CSO paketi 25.000 kom
8 kruh - polubijeli 78 t
9 tucanik kamena (izrada podloge za stambena naselja) 16.216 m3
10 plahte 6.400 kom
11 jastučnice 6.400 kom
12 deke 1.000 kom
13 grijalice 200 kom
14 ambulantni kontejner, sanitarni kontejner 4 kom
15 juneće i svinjsko meso 14 t
16 pire krumpir u prahu 102 kg
17 smrznuto povrće 2.7 t
18 goveđa juha 54 kg
19 jednokratna ambalaža za pakiranje hrane (posude za hranu s poklopcem, beštek, salvete, papirnate čaše, vrećice za dostavu) 200.000 kom
20 veliki agregat PRAMAC 36,8 kW  1 kom
21 ručnici 1.000 kom
22 riblje konzerve 10.597 kg
23 sir polutvrdi 80 kg
24 mobilne kućice 264 kom
25 cement tricophob 25/1 400 kg
26 cement kerakoll prestocem 25/1 250 kg
27 rukavica sa lateks premazom narančasta (Differ)  1.000 par
28 kaciga građevinska 500 kom
29 elektromaterijal    
  cijevi 7.000 m
  sonde 700 kom
  žice 1.500 m
  ormari 225 kom
  sklopke 440 kom
  osigurači 650 kom
  stezaljke 3.900 kom
  trake i vezice 40.350 kom
  spojke 300 kom
  utikači, natikači, utičnice 1.745 kom
  kabel (kom) 320 kom
  kabel (m) 9.000 m
  priključnice 100 kom
  vodiči 3.000 m
  stopice 1.000 kom
  kućišta 200 kom
  sabirnice 100 kom
  motalice kabela 100 kom
  adapteri 50 kom
30 madraci 2.000 kom
31 jednokratne posude za hranu, jednokratne posude za salatu 541.000 kom
32 sol za posipavanje ceste 500 kg
33 voda za piće 60.480 lit
34 pumpa za pretakanje 6 kom
35 ukapljeni naftni plin 7.654 lit
36 ukapljeni naftni plin u bocama 71 boca
37 zaštitne građevinske rukavice 350 par
38 čekić tesarski 350 kom
39 geotekstil 18.500 m2
40 stol i klupe 250 kpl
41 stočno brašno 145.800 kg
42 kukuruz 250.000 kg
43 pšenica 25.000 kg
44 drvna građa    
  greda 156 kom
  daska 19 m3
  štafla 188 kom
  letva 500 kom
  vijak 20.000 kom
  čavli 45 kg
  žica paljena 20 kg
  žica pocinčana 30 kom