Zdravstvena zaštita i lijekovi

Stanovnici s potresom pogođenog područja imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u ordinaciji liječnika obiteljske medicine na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Pacijenti pritom nisu obvezni sudjelovati u nadoplati troškova zdravstvenih usluga. Drugim riječima, pacijenti s potresom pogođenog područja ne plaćaju participaciju za usluge liječnika obiteljske medicine, ni specijalističke niti dijagnostičke preglede.

Participaciju ne plaćaju niti za lijekove s osnovne i dopunskeB-liste.


Radi osiguranja dostupnosti lijekovima na području Sisačko-moslavačke županije koje je pogođeno potresom privremeno je organizirana opskrba na sljedeći način:

Dom zdravlja Sisak osigurao je ambulantu u dvije smjene za sve pacijente bez obzira za koji tim obiteljske medicine su opredijeljeni, za preglede i izdavanje recepata.

Dežurstva ordinacija obiteljske medicine
 
  • Ambulanta obiteljske medicine

Adresa: Ulica Ferde Hefelea 10, Sisak
Kontakt:  044 540 723 (radi i na terenu kao mobilnim tim)
Radno vrijeme: 8 – 22 sata
  • Ambulanta obiteljske medicine

Adresa: Ulica Braće Kavurića 10 D, Sisak
Kontakt: 044 537 103
Radno vrijeme: 8 - 22 sata

Dom zdravlja Petrinja osigurava jedan liječnički tim sa sve osobe smještene u Vojarni u Petrinji koji propisuje terapiju za sve koji nemaju trenutno dostupnog svog izabranog liječnika. Lijekove propisuju i timovi hitne medicine za akutne bolesti.
 
Adresa: Ulica Radoslava Lopašića 1 B, Petrinja
Kontakt 1: 044 815 574
Kontakt 2: 098 311 489
Radno vrijeme: 7 – 21 sat
 
Adresa: Vukovarska ulica 41, Glina (ambulante su izmještene u kontejnere sa stražnje strane DZ Glina)
Kontakt 1: 044 880 165
Kontakt 2: 098 880 321

Ambulanta u mjestu Jabukovac zbog oštećenja na objektu radi terenski, a od 1. veljače 2021. radi u kontejneru pri objektu u Jabukovcu.
Kontakt: 044 823 170


Mobilni tim na terenu:

Dr. Olivera Mioćinović i Ms. Simona Horvat
Kontakt: 099 760 1938
 
Uz ljekarne koje su u funkciji organizirani su i privremeni depoi lijekova na lokacijama u Petrinji i Glini gdje se izdaju lijekovi propisani na recept kao i bezreceptni lijekovi.


Gradske ljekarne Sisak su po uputi ministarstva organizirale 2 depoa po jedan u Petrinji i Glini: 
  • Ulica Radoslava Lopašića 1 B u Glini u kontejneru uz službu hitne medicine Sisak
  • Ul. Antuna i Stjepana Radića 48, kontakt: 044 524 610

Mobilni timovi opće medicine dostavljaju lijekova na kućni prag. U teško dostupnim ruralnim područjima lijekove dovozi HGSS.

Za distribuciju bezreceptnih lijekova uspostavljena je suradnja i s Hrvatskim crvenim križem. Koriste se ustrojeni kanali distribucije koji su u sadašnjem trenutku jedino mogući i učinkoviti. Mobilne ljekarne biti će u funkciji opskrbe lijekovima u selima.