Organizirani smještaj

Kome se mogu obratiti za zamjenski smještaj, kućicu ili kontejner?
  • Pozivni centar za službe na potresom pogođenim područjima: 0800 00 44 (besplatni broj)
  • Stožer civilne zaštite Petrinja : 075 221 306 (od 0 do 24 sata) – czosrh@civilna-zastita.hr
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje: sduosz@sduosz.hr
  • Područni ured SDUOSZ-a "Petrinja": 099 3513 946 – gordana.valenta@sduosz.hr
  • Za područje Siska: 099 530 43 21 od 8 do 19 sati – kontejneri@sisak.hr