Lijekovi

Radi osiguranja dostupnosti lijekovima na području Sisačko-moslavačke županije koje je pogođeno potresom privremeno je organizirana opskrba na slijedeći način:

Dom zdravlja Sisak osigurao je ambulantu u dvije smjene za sve pacijente bez obzira za koji tim obiteljske medicine su opredijeljeni, za preglede i izdavanje recepata.

Dežurstva ordinacija obiteljske medicine
 
  • Ambulanta obiteljske medicine

Adresa: Ulica Ferde Hefelea 10, Sisak
Kontakt:  044 540 723 (radi i na terenu kao mobilnim tim)
Radno vrijeme: 8 – 22 sata
  • Ambulanta obiteljske medicine

Adresa: Ulica Braće Kavurića 10 D, Sisak
Kontakt: 044 537 103
Radno vrijeme: 8 - 22 sata

Dom zdravlja Petrinja osigurava jedan liječnički tim sa sve osobe smještene u Vojarni u Petrinji koji propisuje terapiju za sve koji nemaju trenutno dostupnog svog izabranog liječnika. Lijekove propisuju i timovi hitne medicine za akutne bolesti.
  • Dom zdravlja Petrinja

Adresa: Ulica Radoslava Lopašića 1 B, Petrinja
Kontakt 1: 044 815 574
Kontakt 2: 098 311 489
Radno vrijeme: 7 – 21 sat

 
Ambulanta u mjestu Jabukovac zbog oštećenja na objektu radi terenski.


Mobilni tim na terenu:

Dr. Olivera Mioćinović i Ms. Simona Horvat
Kontakt: 099 760 1938
 
Uz ljekarne koje su u funkciji organizirani su i privremeni depoi lijekova na lokacijama u Petrinji i Glini gdje se izdaju lijekovi propisani na recept kao i bezreceptni lijekovi.


Gradske ljekarne Sisak su po uputi ministarstva organizirale 2 depoa po jedan u Petrinji i Glini: 
  • Ulica Radoslava Lopašića 1 B u Glini u kontejneru uz službu hitne medicine Sisak
  • Ul. Antuna i Stjepana Radića 48, kontakt: 044 524 610
Obzirom na broj ljekarni, koje su uglavnom privatne, nije došlo do značajnijeg poremećaja opskrbe lijekovima.

Za dostavu lijekova na kućni prag koriste se mobilni timovi opće medicine, u urbanim sredinama, a HGSS sa svojim vozilima dostavlja lijekove na ruralnim područjima gdje je otežan pristup osobnim vozilima.

Za distribuciju bezreceptnih lijekova uspostavljena je suradnja i s Hrvatskim crvenim križem. Koriste se ustrojeni kanali distribucije koji su u sadašnjem trenutku jedino mogući i učinkoviti. Inačica “mobilne ljekarne” biti će u funkciju još 10 - 14 dana kako bi osigurali dostupnost lijekovima u ruralnim područjima.

HZZO-u  je dana uputa da poduzme neophodne mjere kako bi, putem svojih ugovornih subjekata, za osigurane osobe s prebivalištem odnosno boravištem na područjima koji su razoreni u potresu osigurao nesmetano pružanje zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja bez obveze sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite osiguranih osoba koje za navedeni rizik nisu osigurane u dopunskom zdravstvenom osiguranju sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Isto se odnosi i na lijekove utvrđene dopunskom listom lijekova HZZO-a.

Radi osiguravanja kontinuiteta zdravstvene zaštite građanima koji su otišli u druge dijelove Hrvatske dana je uputa HZZO da omogući ugovornim doktorima primarne zdravstvene zaštite upis novih pacijenata bez limita, bez obzira na broj opredijeljenih osoba koji imaju u skrbi, ako se radi o građanima s potresom razorenih područja te da se do izbora novog liječnika primarne zdravstvene zaštite omogući propisivanje lijekova bez obzira na hitnost (odnosno, omogući nastavak kronične terapije), kao i ostvarenje drugih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.