Električna energija – voda - telekomunikacije - Pošta


Električna energija

Tijekom potresa bez opskrbe električne energije ostalo je 150.000 korisnika. Svim korisnicima vraćeno je napajanje električnom energijom za sve objekte u kojima je bilo tehnički moguće uspostaviti opskrbu. Bez opskrbe su jedino srušeni i mani broj oštećenih, a dugotrajno nenastanjenih objekata. Ukupna šteta na elektroenergetskoj mreži i objektima, prema preliminarnim procjenama iznosi oko 200 milijuna kuna. U tijeku je sanacija oštećene mreže i elektroenergetskih objekata te  radovi na priključenju na mrežu privremenih smještajnih objekata (kontejnera i mobilnih kućica). Objekti za privremeni smještaj koji su postavljeni na privatnom zemljištu uz oštećene stambene objekte, priključuju se na postojeći električni priključak bez obračuna naknade. Privremene smještajne jedinice koje se nalaze na javnoj površini, HEP ODS priključuje na mrežu na zahtjev grada, odnosno općine. Kako su započeli radovi na obnovi niza stambenih i drugih objekata, HEP ODS na zahtjev vlasnika, a radi sigurnog pristupa gradilištu, zaprima i realizira zahtjeve za privremenim isključenjem objekata s mreže. Isključenja, a potom i ponovna uključenja na mrežu na zahtjev korisnika, HEP ODS provodi bez naplate propisane naknade. Kao hitnu mjeru pomoći stradalom stanovništvu, HEP je donio odluku o obustavi ovrha i iskapčanja električne energije kupcima na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od prva tri mjeseca 2021. godine.

Kontakt za hitne intervencije HEP-a: 0800 300 418

 

Voda

Izvršena je kontrola preko 320 km nasipa na području maloga sliva Banovina te su Hrvatske vode žurno započele s hitnim sanacijama najkritičnijih lokacija. Preliminarna procjena troškova sanacije iznosi od 70 do 100 milijuna kuna, a za što će se pokušati osigurati sredstva iz Europskoga fonda solidarnosti. Što se tiče vodokomunalne infrastrukture, najteža situacija je na distributivnom području Privrede d.o.o. Petrinja gdje je tijekom 30. prosinca 2020. godine osposobljen dio sekundarnoga sustava, ali se voda u dijelove centra ne može pustiti kako ne bi došlo do plavljenja objekata. Na tom području, kao i na ostalom području pogođenom potresom je u tijeku uklanjanje kvarova. Već je 30. prosinca 2020. godine osigurano 18 cisterni za opskrbu vodom za piće. Sedam cisterni raspoređeno je u Petrinji, dvije u Glini i jedna u Lekeniku dok je na raspolaganju i osam cisterni poslanih od Ravnateljstva za robne zalihe.

 

Telekomunikacije

Predstavnici teleoperatera su se maksimalno angažirali te su u rekordnom vremenu osigurali normalan protok bežične komunikacije u većim gradovima i na urbanim sredinama pogođenog područja. Osim toga, i operateri su se dodatno angažirali te su osposobili mobilne bazne stanice, kao i besplatne WiFi točke na pojedinim mjestima zbog povećanog broja volontera i pogođenog stanovništva. U ovom trenutku se radi i na osiguranju brže i jače dostupnosti bežičnog interneta na ruralnim pogođenim područjima. Također, Hrvatski Telekom je brzom reakcijom donirao potrebnu opremu te proširio kapacitete i područje pokrivanja sukladno zahtjevima civilne zaštite.


Hrvatska pošta

Hrvatska pošta je, sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o proglašenju stanja katastrofe uzrokovane potresima, prilagodila poslovanje na pogođenom području. Rok isporuke produžen je za pet radnih dana te je obustavljena naplata ležarine za sve pošiljke. Također, zahtjevi za nadoslanje pošiljaka na drugu adresu i zadržavanje pošiljaka u poštanskom uredu se ne naplaćuju, a mogu se ispuniti u svim poštanskim uredima ili online: https://obrasci.posta.hr/.

Zbog posljedica potresa izmijenjeno je radno vrijeme poštanskih ureda. Radna vremena 19 poštanskih ureda na pogođenom području provjerite ovdje ili putem pretraživača poštanskih ureda: https://www.posta.hr/pretrazivanje-postanskih-ureda/263.

Poštanski uredi 44000 Sisak (Stjepana i Antuna Radića 29) i 44010 Sisak-Caprak (Hrvatskog narodnog preporoda 6) zatvoreni su zbog oštećenja te će se isporuka pismovnih pošiljaka u poštanskim uredima obavljati prema tablici adresa koju možete preuzeti ovdje. Isporuka paketa će se u Sisku iznimno obavljati samo u poštanskom uredu 44103 (Augusta Cesarca 109 A). Na obavijestima o prispijeću pošiljke bit će naznačen poštanski ured u kojem se pošiljka može podići te molimo korisnike da na to obrate pažnju.

U svim poštanskim uredima korisnici mogu bez naknade izvršiti uplatu pomoći unesrećenima na području pogođenom potresom, a popis računa organizacija i institucija koje prikupljaju pomoć provjerite na internetskim stranicama Hrvatske pošte.