Električna energija – voda - telekomunikacije - Pošta


Električna energija

Tijekom potresa bez opskrbe električne energije ostalo je 150.000 korisnika. Svim korisnicima vraćeno je napajanje električnom energijom za sve objekte u kojima je bilo tehnički moguće uspostaviti opskrbu. Bez opskrbe su jedino srušeni i mani broj oštećenih, a dugotrajno nenastanjenih objekata. Ukupna šteta na elektroenergetskoj mreži i objektima, prema preliminarnim procjenama iznosi oko 200 milijuna kuna. U tijeku je sanacija oštećene mreže i elektroenergetskih objekata te  radovi na priključenju na mrežu privremenih smještajnih objekata (kontejnera i mobilnih kućica). Objekti za privremeni smještaj koji su postavljeni na privatnom zemljištu uz oštećene stambene objekte, priključuju se na postojeći električni priključak bez obračuna naknade. Privremene smještajne jedinice koje se nalaze na javnoj površini, HEP ODS priključuje na mrežu na zahtjev grada, odnosno općine. Kako su započeli radovi na obnovi niza stambenih i drugih objekata, HEP ODS na zahtjev vlasnika, a radi sigurnog pristupa gradilištu, zaprima i realizira zahtjeve za privremenim isključenjem objekata s mreže. Isključenja, a potom i ponovna uključenja na mrežu na zahtjev korisnika, HEP ODS provodi bez naplate propisane naknade. Kao hitnu mjeru pomoći stradalom stanovništvu, HEP je donio odluku o obustavi ovrha i iskapčanja električne energije kupcima na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od prva tri mjeseca 2021. godine.

Kontakt za hitne intervencije HEP-a: 0800 300 418

Otpis  potraživanja za energiju na potresom pogođenim područjima
 
U skladu sa Zaključkom Vlade RH u vezi provedbe otpisa  potraživanja za energiju krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo na potresom pogođenim područjima, Skupština Hrvatske elektroprivrede d.d. je 18. siječnja donijela odluku o otpisu potraživanja za energiju kupaca na potresom pogođenim područjima, a koju će operativno provesti društva HEP grupe.

Na temelju popisa jedinica lokalne samouprave koji je utvrdio Stožer civilne zašite RH sukladno Zaključku Vlade RH u vezi provedbe otpisa potraživanja za energiju krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo na potresom pogođenim područjima, Hrvatska elektroprivreda će svim svojim kupcima i korisnicima kategorije kućanstvo u gradovima Petrinji, Glini, Sisku i Hrvatskoj Kostajnici te općinama Lekenik, Sunja, Donji Kukuruzari, Majur, Dvor, Topusko, Gvozd, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Martinska Ves, Pokupsko i Kravarsko, otpisati sva potraživanja za energiju za mjesece siječanj, veljača i ožujak 2021. godine.
 
Hrvatska elektroprivreda će navedenim krajnjim kupcima otpisati sva potraživanja vezana za isporučenu energiju te druga potraživanja u visini jedinstvenog računa za isporučenu energiju s pripadajućim naknadama. Također će otpisati i potraživanja u vezi s premještanjem priključaka na elektroenergetsku mrežu zamjenskih objekata na privremeni smještaj (kontejner, mobilna ili kamp kućica, pomoćni objekt na istoj lokaciji), uključujući izgradnju novog priključka na istoj lokaciji te kasnije premještanje priključka za potrebe napajanja obnovljenog, odnosno novog objekta. Krajnjim kupcima kategorije kućanstvo čiji su objekti pretrpjeli štetu, a čiji je opskrbljivač HEP Elektra ili HEP Opskrba otpisat će se ukupan iznos računa za električnu energiju, a kupcima čiji je opskrbljivač neko drugo društvo izvan HEP grupe, neće se naplatiti dio računa koji se odnosi na naknadu za distribuciju i prijenos električne energije. I HEP Toplinarstvo će otpisati potraživanja navedenih kupaca kategorije kućanstvo za isporučenu toplinsku energiju u iznosu jedinstvenih računa, također za siječanj, veljaču i ožujak 2021.

Tvrtka GEN-I Hrvatska oslobodit će plaćanja troškova korištenja električne energije kućanstva na području pogođenom potresom u razdoblju od početka siječnja do kraja ožujka 2021. godine. 


Voda

Izvršena je kontrola preko 320 km nasipa na području maloga sliva Banovina te su Hrvatske vode žurno započele s hitnim sanacijama najkritičnijih lokacija. Preliminarna procjena troškova sanacije iznosi od 70 do 100 milijuna kuna, a za što će se pokušati osigurati sredstva iz Europskoga fonda solidarnosti. Što se tiče vodokomunalne infrastrukture, najteža situacija je na distributivnom području Privrede d.o.o. Petrinja gdje je tijekom 30. prosinca 2020. godine osposobljen dio sekundarnoga sustava, ali se voda u dijelove centra ne može pustiti kako ne bi došlo do plavljenja objekata. Na tom području, kao i na ostalom području pogođenom potresom je u tijeku uklanjanje kvarova. Već je 30. prosinca 2020. godine osigurano 18 cisterni za opskrbu vodom za piće. Sedam cisterni raspoređeno je u Petrinji, dvije u Glini i jedna u Lekeniku dok je na raspolaganju i osam cisterni poslanih od Ravnateljstva za robne zalihe.

 

Telekomunikacije

Predstavnici teleoperatera su se maksimalno angažirali te su u rekordnom vremenu osigurali normalan protok bežične komunikacije u većim gradovima i na urbanim sredinama pogođenog područja. Osim toga, i operateri su se dodatno angažirali te su osposobili mobilne bazne stanice, kao i besplatne WiFi točke na pojedinim mjestima zbog povećanog broja volontera i pogođenog stanovništva. U ovom trenutku se radi i na osiguranju brže i jače dostupnosti bežičnog interneta na ruralnim pogođenim područjima. Također, Hrvatski Telekom je brzom reakcijom donirao potrebnu opremu te proširio kapacitete i područje pokrivanja sukladno zahtjevima civilne zaštite.


Hrvatska pošta

Hrvatska pošta je, sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o proglašenju stanja katastrofe uzrokovane potresima, prilagodila poslovanje na pogođenom području. Rok isporuke produžen je za pet radnih dana te je obustavljena naplata ležarine za sve pošiljke. Također, zahtjevi za nadoslanje pošiljaka na drugu adresu i zadržavanje pošiljaka u poštanskom uredu se ne naplaćuju, a mogu se ispuniti u svim poštanskim uredima ili online: https://obrasci.posta.hr/.

Zbog posljedica potresa izmijenjeno je radno vrijeme poštanskih ureda. Radna vremena 19 poštanskih ureda na pogođenom području provjerite ovdje ili putem pretraživača poštanskih ureda: https://www.posta.hr/pretrazivanje-postanskih-ureda/263.

Poštanski uredi 44000 Sisak (Stjepana i Antuna Radića 29) i 44010 Sisak-Caprak (Hrvatskog narodnog preporoda 6) zatvoreni su zbog oštećenja te će se isporuka pismovnih pošiljaka u poštanskim uredima obavljati prema tablici adresa koju možete preuzeti ovdje. Isporuka paketa će se u Sisku iznimno obavljati samo u poštanskom uredu 44103 (Augusta Cesarca 109 A). Na obavijestima o prispijeću pošiljke bit će naznačen poštanski ured u kojem se pošiljka može podići te molimo korisnike da na to obrate pažnju.

U svim poštanskim uredima korisnici mogu bez naknade izvršiti uplatu pomoći unesrećenima na području pogođenom potresom, a popis računa organizacija i institucija koje prikupljaju pomoć provjerite na internetskim stranicama Hrvatske pošte.