Vijesti

Pronađeno 686 vijesti.

15.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 14. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

14.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 13. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

13.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 12. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

12.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 11. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

11.01.2022. | Stranica

U Petrinji je održana redovita sjednica Stožera CZ za sanaciju posljedica potresa na Banovini

Dvije teme bile su središnji dio današnjeg sastanka, a to su prezentacija dosadašnjeg tijeka obnove na Banovini po svim modelima te prezentacija javnog poziva za korištenje novca iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 319,2 milijuna eura.

11.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 10. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

09.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 8. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

08.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 7. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

06.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 5. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

05.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 4. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe