Građani s potresom pogođenih područja

Kome se obratiti za donaciju hrane/odjeće/potrepština?

Hrvatski Crveni križ 0800 1188

Sisačko-moslavačka županija 099 475 24 89 - infocentar@smz.hr

Građani se za donaciju stočne hrane mogu obratiti na:
 
Ime i prezime E-mail adresa Mobitel
Siniša Hrgović sinisa.hrgovic@mps.hr 0914882805
Ivan Ključec ivan.kljucec@mps.hr 0914882802
Luka Jović luka.jovic@mps.hr 0994972598
Dario Đurđevic dario.durdevic@mps.hr 0914882812
Dragica Tresk Penezić dragica.tresk.penezic@mps.hr 0914882738
Mladen Molnar mladen.molnar@mps.hr 09982538689
Renato Šunjić renato.sunjic@hapih.hr 0995028774
 


Kome se obratiti za prijavu štete i zahtjev za dolazak statičara?

Osobe koje nemaju pristup internetu, a objekti su im pretrpjeli štetu, mogu se obratiti na slijedeće brojeve telefona: 099 582 67 29 i 099 582 67 30 te na brojeve:
 
  • za područje grada Siska (044) 510-164, 510-834, 510-139
  • za područje grada Petrinje (044) 515-250, 515-234
  • za područje grada Gline (044) 551-600

Vlasnici oštećenih obiteljskih kuća i stanova čija je imovina pretrpjela štetu uslijed potresa, mogu prijaviti nastalu štetu i  popunjavanjem upitnika za prijavu štete.

Popunjavanjem upitnika podaci će biti uneseni u središnju bazu podataka za područje Sisačko-moslavačke županije.  

Štetu možete prijaviti na sljedećoj poveznici:  prijava zahtjeva za obavljanje procjene uporabljivosti građevine

Osim navedenog, građani mogu prijaviti oštećenja te zatražiti procjenu uporabljivosti svojih građevina i pozivom na besplatan pozivni centar: 0800 2021

Korisnici državnih stanova i kuća
 


Kome se obratiti za dodjelu kućice ili kontejnera?

  • Mjesno nadležnom Stožeru civilne zaštite
  • Za područje Siska: 099 530 43 21 od 8 do 19 sati ili na e-mail: kontejneri@sisak.hr