Kontakti


ŽURNE SLUŽBE
 
  • 112 - jedinstveni broj za hitne službe koji se koristi u Republici Hrvatskoj
  • 192 - policija
  • 193 - vatrogasci
  • 194 - hitna pomoć
  • 1987 – pomoć na cestama
 
Ispostava tima hitne medicinske službe u Petrinji izmještena je na adresu Lopašićeva 1, Petrinja (kontejner).


Molimo da žurne službe kontaktirate isključivo u hitnim situacijama, a da za ostale upite koristite kontakte navedene pod kategorijama: