Vijesti

Pronađeno 686 vijesti.

27.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 26. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

26.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 25. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

25.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 24. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

24.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 23. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

21.01.2022. | Stranica

Obnovljeno više od 1.800 kuća

Na današnjoj sjednici Stožera CZ u Petrinji iznijeti su novi podaci o tijeku obnove nakon potresa na Banovini.

21.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 20. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

20.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 19. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

19.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 18. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

18.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 17. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

16.01.2022. | Stranica

Pregled aktivnosti - 15. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe