Vijesti

Pronađeno 498 vijesti.

29.08.2021. | Stranica

Stvarno stanje obnove na Banovini

Nakon opetovanih neistina koje pojedinci iznose nakon potresa na Banovini Stožer za sanaciju posljedica potresa osjeća potrebu iznijeti činjenično stanje i demantirati niz neistina.

29.08.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 28. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

28.08.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 27. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

27.08.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 26. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

26.08.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 25. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

25.08.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 24. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

24.08.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 23. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

23.08.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 22. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

22.08.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 21. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

21.08.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 20. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe