Vijesti

Pronađeno 686 vijesti.

21.10.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 20. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

20.10.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 19. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

19.10.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 18. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

17.10.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 16. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

16.10.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 15. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

15.10.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 14. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

14.10.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 13. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

13.10.2021. | Stranica

Poziv gradovima i općinama da ne izostave potrebite za hranom

Poziv općinama i gradovima da preispitaju potreban broj obroka

13.10.2021. | Stranica

Sanacija urušnih vrtača

U Mečenčanima je započela sanacija urušnih vrtača zatrpavanjem različitim frakcijama materijala.

13.10.2021. | Stranica

Pregled aktivnosti - 12. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe