Pregled aktivnosti - 31. siječnja 2022.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe


OBNOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirana 64 djelatnika
  • provedeno geolociranje 19 mobilnih stambenih jedinica
  • distribuirano ukupno 1.949 litara diesel goriva za potrebe HCK Glina i baze Lekenik 
 
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 60 djelatnika i volontera
  • podijeljeno 2,08 tona hrane i 796 litara vode
  • pruženo 59 usluga psihosocijalne podrške
 
HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 2 pripadnika OS RH s 1 auto cisternom za gorivo
  • popuna gorivom motornih vozila za potrebe Hrvatskoga Crvenog križa i Civilne zaštite na području Gline i gospodarske zone Lekenik
 
Aktivnosti obnove na Banovini (pregled)


Stranica