Pregled aktivnosti - 26. listopada 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 68 djelatnika
  • isporučena 1.072 topla i 15 hladnih obroka
  • provedeno geolociranje 15 mobilnih stambenih jedinica
  • izdavanje robe sa skladišta Lekenik
  • na pogođenom području dosad uklonjena 393 objekta, u tijeku je uklanjanje objekata na 15 gradilišta

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 5 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila 
  • provedene 3 vatrogasne intervencije: 1 izvid i 2 prijevoza vode na području Petrinje

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 69 djelatnika i volontera 
  • podijeljeno 0,5 tona hrane i 505 litara vode
  • pružene 44 usluge psihosocijalne podrške
  • provedena asanacija bunara na 5 lokacija na području GDCK Hrvatska Kostajnica (ukupno 766)


Stranica