Pregled aktivnosti - 21. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2273 topla i 15 hladnih obroka
 • provedeno geolociranje 11 mobilnih stambenih jedinica
 • distribuirano 1459 litara diesel goriva za potrebe HCK-a Glina i baze Lekenik
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 5 novih zahtjeva za obnovu (3211), ured u Sisku nije zaprimio nove zahtjeve (1075), ured u Glini zaprimio je 1 novi zahtjev (829); ukupno 9180
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7365
   • nije bilo promjene u broju dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu (1554), broju izrađenih elaborata za sanaciju (926), broju obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi (180) i broju obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni (492)
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • na pogođenom području dosad uklonjen 361 objekt, u tijeku je uklanjanje na 13 gradilišta
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (218), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nie bilo promjene u izdavanju verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala; ukupno 404

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 27 vatrogasaca s 14 vatrogasnih vozila
 • provedeno 14 vatrogasnih intervencija: 1 izvid na području Grada Siska i 13 prijevoza vode na području Grada Gline

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 57 djelatnika i volontera
 • podijeljeno 0,7 tona hrane i 829 litara vode
 • pružena 41 usluga psihosocijalne podrške
 • asanacija bunara na 8 lokacija, od čega 4 na području GDCK Petrinja i 4 na području GDCK Sisak; ukupno 591

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirana 41 policijska ophodnja na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 4 pripadnika HV-a s 2 auto-cisterne za gorivo 
 • popuna gorivom te opskrba gorivom stacionarnih i pogonskih agregata u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i na području Sisačko-moslavačke županije

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata 


Stranica