Pregled aktivnosti - 10. rujna 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • isporučena 2273 topla i 4515 hladnih obroka
 • provedena geolociranja 14 mobilnih stambenih jedinica
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 3 nova zahtjeva za obnovu (3178), ured u Sisku zaprimio je 4 nova zahtjeva (1060), ured u Glini zaprimio je 3 nova zahtjeva (824); ukupno 9127
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • zaprimljena su 22 nova zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7348
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dodijelio je 1546 objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu, izrađeno je 906 elaborata za sanaciju, radovi se izvode na 635 obiteljskih kuća, a dovršeni su na 463 obiteljske kuće 
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (ukupno 336), kao ni u broju trenutno otvorenih gradilišta (26)
  • nije bilo promjena u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (ukupno 210), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene u broju do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u broju izdanih verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala; ukupno 384

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirana 23 vatrogasca s 13 vatrogasnih vozila 
 • provedeno je 13 vatrogasnih intervencija: 3 prijevoza vode na području Grada Petrinje i 10 prijevoza vode na području Grada Gline 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 2 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirano 69 djelatnika i volontera
 • podijeljena 1,1 tona hrane i 1090 litara vode
 • pruženo 45 usluga psihosocijalne podrške
 • provedena asanacija 2 javna bunara (Dabrina i Buzeta) na području GDCK Glina; ukupno 538

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 40 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 auto-cisternom za gorivo i 1 teretnim vozilom za prijevoz opasnih tvari
 • popuna gorivom agregata šatora u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • u odnosu na stanje 6. rujna pregledano je 25 objekata (17 na pogođenom području)   
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.487 prijava štete, a ukupno su pregledana 39.493 objekta (95,18%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4807 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8556 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.130 objekata


Stranica