Pregled aktivnosti - 7. kolovoza 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažiran 81 djelatnik
 • uredi Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji, Sisku i Glini nisu zaprimili nove zahtjeve; ukupno 8938
  • nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94
  • nije bilo promjene u broju do sada zaprimljenih zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 7197
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je za nekonstrukcijsku obnovu do sada projektantima dodijelio 1397 objekata, izrađeno je 829 elaborata za sanaciju, radovi se izvode na 461 obiteljskoj kući, a radovi su završeni na 291 obiteljskoj kući
 • nije bilo promjene u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • nije bilo promjene u broju do sada uklonjenih objekata na pogođenom području (ukupno 249), kao ni u broju otvorenih gradilišta (trenutno 24)
  • nije bilo promjene u broju donesenih odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata (ukupno 104), ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • nije bilo promjene broja do sada pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade (92), kao ni u broju  pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem (56)
 • nije bilo promjene u izdavanju verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 340

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažiran 1 vatrogasac s 1 vatrogasnim vozilom
 • provedena 1 vatrogasna intervencija prijevoza vode na području Grada Petrinje

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 26 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirano 7 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • popuna gorivom agregata šatora OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • nije bilo evidentiranih pregleda objekata niti novih prijava  
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljene 41.372 prijave štete, a ukupno su pregledana 39.374 objekta (95,17%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4782 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8509 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 26.083 objekta


Stranica