Pregled aktivnosti - 25. lipnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Angažirano 78 djelatnika
 • podjela 7 prijenosnih klima uređaja krajnjim korisnicima
 • distribucija 399 litara diesel goriva za operativne snage 
 • zaprimanje zahtjeva za obnovom u uredima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:
  • Petrinja 1; ukupno 2919
  • Sisak; ukupno 956
  • Glina 2; ukupno 739
  • Hrvatska Kostajnica; ukupno 585
  • Lekenik; ukupno 295
  • mobilni uredi nisu zaprimili nove zahtjeve za obnovom; ukupno 3185
  • ukupno zaprimljeno 8679 zahtjev za obnovom
  • nije bilo promjena u zaprimanju zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; ukupno 6823
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje organizirao je do sada izvođenje radova na 150 obiteljskih kuća, završeni su radovi na 70 obiteljskih kuća
  • nije bilo promjena u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 39
 • nije bilo promjena u prijemu zahtjeva za uklanjanje objekata; ukupno 448
  • dosad uklonjeno 147 objekata na pogođenom području, u tijeku je uklanjanje na 14 lokacija
  • nije bilo promjena u broju donesenih odluka Stožera CZ RH o uklanjanju zgrada (ukupno 69), ostale odluke donesene su na razini lokalnih jedinica samouprave
  • nije bilo promjena u broju pribavljenih elaborata za objekte čiji ostatci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi (ukupno 48), kao ni u broju osiguranih usluga nadzora nad uklanjanjem zgrada (ukupno 12)
 • izdano 6 novih verificiranih zapisnika na mjeru 5.2.1. obnove narušenog poljoprivrednog potencijala; ukupno 297

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
Angažirano 17 vatrogasaca s 10 vatrogasnih vozila 
 • provedeno 10 vatrogasnih intervencija, od čega 9 prijevoza vode na području Grada Petrinje i angažman 1 vatrogasne ekipe na podjeli klima uređaja za stambene kontejnere na području Grada Hrvatske Kostajnice 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Angažirana 2 člana HGSS-a iz 2 stanice s 3 vozila
 • dežurstvo u HGSS ispostavi Sisak

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Angažirana 74 djelatnika i volontera
 • podijeljeno je 0,4 tona hrane, 1668 litara vode, 4100 toplih obroka za stanovništvo i 13 za operativne snage
 • pružena 21 usluga psihosocijalne podrške

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano 48 policijskih ophodnji na usmjeravanju prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima 

HRVATSKA VOJSKA
Angažirana 3 pripadnika HV-a s 1 radnim strojem i 1 auto cisternom za gorivo
 • opskrba gorivom OB „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • pregledano 7 objekata (4 na pogođenom području) 
 • na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljene 41.292 prijave štete, a ukupno je pregledano 39.285 objekata (95,13%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4761 objekt, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8489 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.035 objekata


Stranica