Aktivnosti obnove na Banovini (pregled)

Do 28. rujna 2022. zaprimljeno 9.568 zahtjeva za obnovu i 8.477 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu. Nekonstrukcijski obnovljeno 3.495 kuća, samoobnovljeno 959, radovi se izvode na 594 kuće. Novoizgrađene 4 kuće, konstrukcijska obnova izvodi se na 111 kuća. Ukupno uklonjeno 705 objekata.


OBNOVA

28. rujna 2022.
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji dosad zaprimio 3.433 zahtjeva za obnovu, ured u Sisku 1.207, ured u Glini zaprimio 860; ukupno 9.568 zahtjeva
  • zaprimljeno 810 zahtjeva za ostvarivanje prava na konstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 752, Zagrebačka županija - 53, Karlovačka županija - 5)
  • ukupno doneseno 459 zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijku obnovu
   • s 1 teh.-fin. kontrolom, 4 operativna koordinatora, 4 stručna nadzora i 22 projektanta dosad ugovoreni poslovi u iznosu od 42.006.620,00 kn (52.508.275,00 kn s PDV-om)
  • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i infrastrukture donijelo je 75 odluka o konstrukcijsku obnovi i gradnji zamjenskih višestambenih zgrada  
   • ukupno su s 4 projektanta, 1 teh.-fin. kontrolom, 2 revizora, 1 operativnim koordinatorom ugovoreni radovi u vrijednosti od 9.537,608,00 (11.967.010,00 kn s PDV-om)
   • potpisani ugovori za izgradnju 16 višestambenih zgrada s ukupno 232 stana (Petrinja - 8, Glina - 4, 2 Topusko - 2, Gvozd - 2) u iznosu od 189.652.431,90 kn (237.065.539,88 kn s PDV)
   • započeli radovi izgradnje 12 višestambenih zgrada (Petrinja 8, Glina 4)
  • u programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalaze se 236 kuća (Sisačko-moslavačka županija - 229, Zagrebačka županija - 7), trenutačno potpisano 95 izjava o odabiru zamjenske/tipske kuće, radovi se izvode na 111 kuća (88 izgradnja, 23 uklanjanje), 
   • dosad ugovorena gradnja 348 kuća, u postupku nabave je 230 kuća
   • zaprimljeno 46 odluka za konstrukcijsku samoobnovu
   • s 4 projektanta, 3 geomehaničara i 30 izvođača ugovoreni radovi u iznosu od 269.114.123,08 kn (336.392.653,85 kn s PDV-om)
   • potpisano 250 ugovora za uklanjanje kuća
   • završene/novoizgrađene 2 kuće 
 • zaprimljeno 8.477 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 7.647, Karlovačka županija - 481, Zagrebačka županija - 349)
  • projektantima dodijeljeno 7.862 objekata za nekonstrukcijsku obnovu, izrađeno 4.498 elaborata za sanaciju
  • 1.616 spornih objektaa (332 veća oštećenja (za konstrukcijsku obnovu), 274 nema štete od potresa, 1.010 ostali razlozi) 
  • radovi se izvode na 594 obiteljske kuće
  • radovi dovršeni na 3.495 obiteljskih kuća
  • u sklopu samoobnove obnovljene 959 kuća 
  • ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 262.669.530,10 kn (328.336.912,63 kn s PDV-om), do sada je realizirano 118.004.688,12 kn (147.505.860,15 kn s PDV-om), prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 35.271,54 kn (44.089,43 kn s PDV-om) 
 • na pogođenom području dosad uklonjeno 705 objekata:
  • poslovni objekt 46, stambeno-poslovni 40, višestambeni 12, obiteljska kuća 511, javni 28, sakralni 3, gospodarski 20, pomoćni 39, ograda 1, bivši vojni objekti 5
  • Petrinja 362, Glina 106, Sisak 86, Donji Kukuruzari 24, Lekenik 25, Martinska Ves 8, Hrvatska Kostajnica 21, Hrvatska Dubica 12, Majur 25, Jasenovac 6, Kravarsko 8, Topusko 3, Dvor 6, Sunja 5, Pokupsko 4, Kutina 1, Karlovac 1, Velika Gorica 1, Novska 1
 • ​provedena asanacija bunara na ukupno 1.300 lokacija

 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.676 prijava štete,  a ukupno su pregledana 39.682 objekta (95,21%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4.833 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.626 objekt i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.223 objekata
  • u odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske do sada je zaprimljeno 52.030 prijava štete, a pregledano je 49.897 objekata (95,90%)
   • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 5.342 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.698 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 33.857 objekata
 • izdano ukupno 418 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala 
 
Aktivnosti obnove na Banovini (arhiva)
 
Izvješća obnove

Stranica