Aktivnosti obnove na Banovini (pregled)

Do 22. lipnja 2022. ukupno je zaprimljeno 9.568 zahtjeva za obnovu i 8.342 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu. Obnovljene su 2.834 obiteljske kuće, samoobnovljen 901 objekat, radovi se izvode na 761 kuća. Uklonjeno je ukupno 600 objekata.


OBNOVA

22. lipnja 2022.
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji dosad zaprimio 3.433 zahtjeva za obnovu, ured u Sisku 1.207, ured u Glini zaprimio 860; ukupno 9.568 zahtjeva
  • zaprimljen 757 zahtjeva za ostvarivanje prava na konstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 706, Zagrebačka županija - 46, Karlovačka županija - 5)
  • ukupno doneseno 459 zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijku obnovu
   • s 1 teh.-fin. kontrolom, 4 operativna koordinatora, 4 stručna nadzora i 22 projektanta dosad ugovoreni poslovi u iznosu od 35.063.720,00 kn (43.829.650,00 kn s PDV-om)
  • izrađeno 259 nalaza: 113 kuće za nekonstrukcijsku obnovu, 58 za konstrukcijsku, 79 kuće za gradnju zamjenskih i 9 kuća za uklanjanje
  • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i infrastrukture donijelo je 59 odluka o konstrukcijsku obnovi i gradnji zamjenskih višestambenih zgrada  
   • ukupno su s 4 projektanta, 1 teh.-fin. kontrolom, 2 revidentq, 1 operativnim koordinatorom ugovoreni radovi u vrijednosti od 9.537,608,00 (11.967.010,00 kn s PDV-om)
   • potpisani ugovori za izgradnju 16 višestambenih zgrada s ukupno 232 stana (Petrinja - 8, Glina - 4, 2 Topusko - 2, Gvozd - 2) u iznosu od 189.652.431,90 kn (237.065.539,88 kn s PDV)
   • u tijeku je raspisivanje natječaja za izvođača radova na 3 višestambene zgrade u Glini s 57 stanova i 1 u Dvoru s 19 stanova
  • u programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalazi se 166 kuća (Sisačko-moslavačka županija - 161, Zagrebačka županija - 5), trenutačno potpisane 72 izjave o odabiru zamjenske/tipske kuće, potpisano je 66 obostranih ugovora o izgradnji zamjenske kuće, na potpisu su 3 ugovora o izgradnji zamjenske kuće, radovi se izvode na 67 kuća (51 izgradnja, 16 uklanjanje), 
   • s 2 projektanta, 3 geomehaničara i 29 izvođača ugovoreni radovi u iznosu od 231.585.682,60 kn (289.482.103,25 kn s PDV-om)
   • dosad ugovorena gradnja 312 kuća 
 • zaprimljeno 8.342 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 7.509, Karlovačka županija - 480, Zagrebačka županija - 353)
  • projektantima dodijeljeno 7.570 objekata za nekonstrukcijsku obnovu, izrađeno 4.049 elaborata za sanaciju
  • 1.481 sporan objekt (351 veća oštećenja (za konstrukcijsku obnovu), 251 nema štete od potresa, 879 ostali razlozi) 
  • radovi se izvode na 761 obiteljskoj kući
  • radovi dovršeni na 2.834 obiteljske kuće
  • u sklopu samoobnove obnovljena 901 kuća 
  • ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 214.596.673,00 kn (268.245.841,50 kn s PDV-om), do sada je realizirano 93.481.027,26 kn (116.851.284,08 kn s PDV-om), prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 35.305,61 kn (44.132,02 kn s PDV-om) 
 • na pogođenom području dosad uklonjeno 600 objekata:
  • poslovni objekt 46, stambeno-poslovni 40, višestambeni 12, obiteljska kuća 413, javni 27, sakralni 3, gospodarski 20, pomoćni 38, ograda 1
  • Petrinja 265, Glina 109, Sisak 81, Donji Kukuruzari 24, Lekenik 26, Martinska Ves 6, Hrvatska Kostajnica 21, Hrvatska Dubica 12, Majur 25, Jasenovac 2, Kravarsko 8, Topusko 3, Dvor 6, Sunja 4, Pokupsko 4, Kutina 1, Karlovac 1, Velika Gorica 1, Novska 1
 • ​provedena asanacija bunara na ukupno 1097 lokacija
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.676 prijava štete,  a ukupno su pregledana 39.682 objekta (95,21%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4.833 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.626 objekt i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.223 objekata
  • u odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske do sada je zaprimljeno 52.030 prijava štete, a pregledano je 49.897 objekata (95,90%)
   • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 5.342 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.698 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 33.857 objekata
 • izdano ukupno 418 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala 
 
Aktivnosti obnove na Banovini (arhiva)
 
Izvješća obnove

Stranica