Voda na Banovini ispravna za piće

Voda na Banovini zdravstveno je ispravna i stanovnici je mogu konzumirati bez ikakvih ograničenja.

Zaključak je to koji proizlazi iz kontrole uzoraka vode, a koje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sisačko moslavačke županije, ali i samokontrole koju provode javni isporučitelji, odnosno opskrbljivači vodom u vidu terenskih mjerenja prisutnosti rezidualnog dezinficijensa te parametra mutnoće u vodi za ljudsku potrošnju.

Redovnu samokontrolu uzoraka vode za opskrbu stanovnika na području Banovine provode tvrtke Komunalac Dvor d.o.o., Vodoopskrba d.o.o. Hrvatska Dubica, Vodoopskrba i odvodnja Topuskod.o.o., Sisački vodovod d.o.o., Vodovod Glina d.o.o. i Privreda d.o.o. Petrinja.

Drugim riječima, voda za ljudsku potrošnju UDOVOLJAVA odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20); navedeni javni isporučitelji opskrbljuju stanovništvo zdravstveno ispravnom vodom.

Stranica