Podjela hrane na području pogođenom potresom

Putem mjesnih odbora gradova i općina u Stožer civilne zaštite svakodnevno pristignu prijave za potrebnom količinom obroka za naredni dan, a tu informaciju Stožer proslijedi tvrtki Pleter.

Pleter priprema i dostavlja obroke na desetak postojećih lokacija na potresom pogođenom području, na kojima korisnici mogu preuzeti i konzumirati obrok, a ujedno s tih lokacija se obroci dostavljaju direktno najugroženijim građanima. Hrvatski Crveni križ pruža ispomoć u slaganju porcija, nabavci ambalaže i dostavi obroka najugroženijim građanima.

Svih proteklih dana hrana u Strašnik nije dolazila jer nisu bile iskazivane potrebe. Naime, u Strašniku je do prošlog petka hranu pripremao jedan zagrebački hotel. Kako koordinator Grada Petrinje za 29 naselja nije iskazao potrebe za Strašnik, tako hrana tamo nije ni dopremljena.

Iako ni za danas hrana nije bila prijavljena, Pleter je pripremio, a Hrvatski Crveni križ podijelio 160 obroka i 60 kilograma kruha.

Stranica