Pregled aktivnosti - 17. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
 • izvršeno je opremanje gospodarstva i građana potrebnom opremom (ukupno dostavljeno: 15 kreveta, 32 deke, 32 vreće za spavanje, 7 grijalica)
 • izvršeno je 74 pregleda lokacija za postavljanje kontejnera i kućica, sukladno popisu Stožera CZ
 • postavljeno je 18 kontejnera (ukupno je do sada postavljeno 410 kontejnera i 72 mobilne kućice)
 • postavljena su 3 kemijska WC-a (Graberje, Majske Poljane i Petrinja)
 • postavljen je 1 šator (talijanski) za potrebe skladištenja i izdavanja opreme u poslovnoj zoni Lekenik
 • za održavanje baze operacije potrošeno je 1.077 litara goriva za grijanje kampa na Pigiku, za robne zalihe u Lekeniku te za šator za podjelu hrane u Petrinji
 • logistička potpora u zaprimanju i otpremi kontejnera u poslovnoj zoni Lekenik
 • skladišni šator površine 900 m2 punjen je robom sa skladišta DIP CZ iz Gline i Hrvatskog Crvenog križa
 • izvršena je pratnja u distribuciji goriva za operativne snage
 • izvršeno je preseljenje opreme iz skladišta u Glini u skladište Pigik i skladište u poslovnoj zoni Lekenik (grijalice, deke, vreće za spavanje)
 • na zadaćama je angažirano 66 djelatnika

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
 • izvršeno je 149 intervencija na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crijepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugim zadaćama u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života, prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 37 vatrogasaca s 12 vatrogasnih vozila; 46 intervencija
  • VOZ Sisak: 37 vatrogasaca s 13 vatrogasnih vozila; 89 intervencija
  • VOZ Glina: 80 vatrogasaca s 32 vatrogasnih vozila; 14 intervencija
 • ukupno angažirano 154 vatrogasca s 57 vatrogasnih vozila

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
 • izvršeno je ukupno 278 zadaća na 76 lokacija (10 zadaća na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima te 268 ostalih zadaća (opskrba hranom, vodom, lijekovima, grijalicama i ostalim potrepštinama))
 • nastavljeno je s provedbom snimanja šireg područja pogođenog potresom (Sisak, Petrinja i Glina)
 • ukupno je angažirano 92 člana HGSS-a iz 16 stanica i 16 članova iz 3 offroad kluba, uz uporabu 4 zapovjedna i 21 interventno vozilo te 7 vozila offroad klubova

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
 • aktivnosti potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno je 15,42 tona hrane, 14.937 litara vode, 6.110 toplih obroka za stanovništvo i 1.417 obroka za operativne snage na terenu
 • podijeljeno je 68 grijalica
 • provedeno je 218 usluga psihosocijalne pomoći
 • posjećeno je 64 mjesta, sela i zaselaka
 • služba traženja je do sada evidentirala ukupno 2.760 osoba, a stanje na dan izvješća je 488 evidentiranih osoba na potresu pogođenom području te 2.045 u drugim djelovima RH (u tijeku utvrđivanja lokacije za 227 osoba, koje se premještaju s lokacije na lokaciju)
 • u zadaćama je ukupno sudjelovalo 152 djelatnika i volontera

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano je 78 policijskih ophodnji poradi usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • postavljeno je 9 kontrolnih policijskih punktova
 • kontrolirano je 180 osobnih vozila te utvrđeno 87 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrolirano je 54 teretnih vozila vezano uz sprečavanje nezakonitog prijevoza stoke te nisu utvrđene kažnjive radnje.
 • ukupno je kontrolirano 287 osoba
 • ukupno je bio angažirano 202 policijskih službenika i 78 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica

HRVATSKA VOJSKA
 • u aktivnostima je sudjelovao 301 pripadnik, 4 inženjerijska stroja i kamiona, 12 teretnih/specijalnih vozila, 12 terenskih vozila/osobno, 5 kombi vozila, 2 labudice te 1 viličar 
 • aktivnosti potpore provedene na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Lekenik
 • provedba terenskih izviđanja stanja i potreba lokalnog stanovništva, te koordinacija potreba sa Stožerom civilne zaštite (područje Banovine)
 • istovar, prijevoz i postavljanje stambenih kontejnera i kućica na lokacijama u Lekeniku (gospodarska zona), Petrinji (Pigik), Glini i Banskom Grabovcu
 • priprema i ravnanje terena za postavljanje stambenih kontejnera u Glini
 • ispomoć Hrvatskom Crvenom križu i volonterima prilikom pripreme i podjele hrane te podjele humanitarne pomoći u Petrinji

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • prijavljeno je za pregled novih 227 objekata, te je od ukupnog broja zaprimljenih prijava pregledano 685 objekata
 • do sada je zaprimljeno 46.902 prijava štete, a ukupno je pregledano 21.628 objekata (46,11%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 2.639 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 4.422 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 12.609 objekata, te 1.958 objekata nepoznatog statusa


Stranica