Pregled aktivnosti - 13. siječnja 2021.

Aktivnosti provedene na području za koje je proglašeno stanje katastrofe.

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
 • opremanje gospodarstva i građana potrebnom opremom: 45 kreveta, 15 deka, 13 vreća i 13 grijalica
 • isporučeno je ukupno 36 kontejnera: Glina – 6 (za građane 5, Centar za socijalnu skrb - 1), Petrinja – 10 (za građane 8, Dom zdravlja 1, DVD Luščani 1), Sisak – 10 (za građane 1, ZZJZ Sisačko-moslavačke županije - 4, Pučka kuhinja Merhamet - 2 AFAD kontejnera, Dom zdravlja - 2, Opća bolnica – 1), Dvor - 3, Sunja - 1, Martinska Ves - 1, Hrvatska Kostajnica - 2, Mošćenica - 1, Mečenčani - 1, Veliki Gradac - 1  
 • postavljeno je 20 mobilnih kućica
 • dostavljena hrana, roba i potrepštine u Capraške Poljane 
 • dostavljena hrana i potrepštine u Novi Farkašić
 • u Taborištu postavljeno 2 šatora, AFAD, u Petrinji postavljeno 3 šatora za potrebe HGSS-a
 • fotografiranje stambenih objekata u Graberju i Novom Selu Glinskom besposadnim letjelicama za potrebe statičara i arhive (pristup sustavu dodijeljen Građevinskom fakultetu Zagreb)
 • podizanje šatora na parkiralištu površine oko 900 m2 na prostoru Pigik-a u Petrinji
 • potrošeno 500 litara goriva za grijanje kampa te održavanje logističkog skladišta u Lekeniku
 • na zadaćama je angažirano 66 djelatnika

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
 • rad na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života (191 intervencija) prema sljedećim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ):
  • VOZ Petrinja: 64 vatrogasca s 19 vatrogasnih vozila; 76 intervencija
  • VOZ Sisak: 66 vatrogasaca s 13 vatrogasnih vozila; 39 intervencija
  • VOZ Glina: 101 vatrogasac s 32 vatrogasnih vozila; 76 intervencija
 • ukupno angažirano 231 vatrogasac i 64 vozila

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
 • odrađene su ukupno 84 zadaće na 45 lokacija
 • 29 zadaća na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima, te 54 ostale zadaće (opskrba hranom, vodom, lijekovima, grijalicama i ostalim potrepštinama).
 • snimanje novopojavljenih pukotina na zemljištu u području Kukuruzari i Borojevići
 • ukupno je angažirano 80 članova HGSS-a iz 22 stanice, uz uporabu 4 zapovjedna i 21 interventno vozilo te 8 članova iz 2 Offroad kluba

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
 • aktivnosti  potpore provedene na širem području Siska, Petrinje, Gline i  Hrvatske Kostajnice
 • podijeljeno 12,87 tona hrane, 10314 toplih obroka za stanovništvo i 703 obroka za operativne snage na terenu
 • podijeljeno 118 grijalica
 • pruženo 216 usluga psihosocijalne pomoći
 • posjećeno je 166 sela i zaselaka
 • služba traženja evidentirala 2331 osobu, od čega 577 na potresu pogođenom području te 1616 u drugim djelovima RH (utvrđivanje lokacije za 138 osoba u tijeku, koje se premještaju)
 • u zadaćama je ukupno sudjelovalo 263 djelatnika i volontera

HRVATSKA POLICIJA
 • angažirano je 98 policijskih ophodnji, u zadaćama usmjeravanja prometa, skrbi o sigurnosti imovine i pružanja pomoći građanima
 • izvršene su 3 pratnje konvoja i štićenih osoba
 • postavljeno je 9 kontrolnih policijskih punktova, na kojima nije bilo odvraćanja vozila i osoba
 • kontrolirano je 176 osobnih vozila te je utvrđen 31 prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrolirano je 45 teretnih vozila u svezi sprečavanja nezakonitog prijevoza stoke – nisu utvrđene kaznene radnje.
 • zabilježeno je samoubojstvo u Petrinji muškarca rođenog 1965. godine, za sada nije utvrđen motiv
 • kaznena djela nisu evidentirana
 • na području mjesta Mečenčani i Borojevići tijekom dana profesori s Rudarsko-geološkog fakulteta provodili ispitivanja nastalih rupa u zemlji
 • ukupno je bilo angažirano 242 policijskih službenika i 98 vozila na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica

HRVATSKA VOJSKA
 • u aktivnostima je sudjelovalo 307 pripadnika, 16 inženjerijskih strojeva i kamiona, 7 teretnih vozila, 8 terenskih/osobnih vozila, 5 kombi vozila, 2 labudica, 2 viličara, 1 dizalica
 • aktivnosti potpore provedene na području gradova Sisak, Petrinja i Glina
 • prijevoz i postavljanje kontejnera (Veliki Gradac)
 • sanacija prilazne ceste u Petrinji (prema Vatrogasnoj ulici)
 • uklanjanje urušenog građevinskog materijala te premještanje namještaja i arhivske građe u Glini (osnovna škola) i Gori (crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije)
 • provedba I. faze inženjerijskih radova na pripremi platoa za kontejnersko naselje - iskop i odvoz zemlje na deponij (Petrinja)
 • ispomoć Crvenom križu prilikom prijevoza i podjele humanitarne pomoći u Sisačko-Moslavačkoj županiji te prijevoz humanitarne pomoći na relaciji Glina - Zagreb (Velesajam)
 • ispomoć volonterima u podjeli humanitarne pomoći u sabirnim skladištima

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO
 • tijekom dana prijavljeno je za pregled novih 1593 objekata, a pregledano je 926 objekata
 • do sada je zaprimljeno 41574 prijava štete, a pregledano je ukupno 18370 objekata (44,19%)
 • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 2368 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 3871 objekt i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 10318 objekata, a 1813 objekata nepoznatog je statusa


Stranica