Započinje priprema Hotela Panonija za smještaj 160 ljudi

U sklopu aktivnosti pripreme i osiguranja privremenog i trajnog stambenog rješenja za građane čiji su domovi pogođeni potresom, priprema Hotela Panonija u Sisku otvara mogućnost privremenog stambenog zbrinjavanja za oko 160 ljudi.

U subotu, 09. siječnja 2020. godine, nakon redovnog sastanka Stožera u Petrinji, potpredsjednik Stožera Darko Horvat sastao se s predstavnicima Grada Siska i vlasnicima Hotela Panonija, te statičarima koji su u preliminarnom pregledu zgradu tog hotela označili narančastom naljepnicom s uputom za detaljan pregled.

Statičari su detaljano pregledali zgradu te utvrdili kako osnovni konstrukcijski dijelovi zgrade nisu oštećeni, hotel je statički siguran za prihvat oko 160 stanovnika Siska i okolice.

Nakon dogovora s gradom Siskom te uz angažman poduzetnika sisačkoga kraja, obavit će se manji građevinski zahvati na sanaciji dijela šteta Hotela Panonija kako bi, što je prije moguće, u njega preselili dio građana iz školske sportske dvorane u Sisku. Preseljenjem u hotel, građanima bi na jednom mjestu bile osigurane sve potrebne epidemiološke mjere, kao i prehrana.

Foto: https://www.hotel-panonija.hr

Stranica