Evidentiranje osoba koje su napustile mjesto prebivališta/boravišta

Radi evidentiranja osoba koje su nakon katastrofalnog potresa na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije privremeno napustile svoja mjesta prebivališta, odnosno područja pogođena potresom u tim županijama, pozivaju se navedene osobe da u roku od 15 dana od dana dolaska u mjesto koje je izvan područja pogođenog potresom prijave boravište u tom mjestu.
 
Boravište se može prijaviti neposredno na šalteru policijske uprave ili postaje u mjestu u kojem se osoba trenutno nalazi ili elektronički putem sustava e-Građani. Da bi se prijava boravišta mogla obaviti elektronički, osoba mora biti korisnik sustava e-Građani i imati elektroničku osobnu iskaznicu koja sadrži identifikacijski i potpisni certifikat. 
 
Jednako tako, pozivaju se ustanove sa sjedištem izvan područja pogođenog potresom, a koje su pružile smještaj osobama s područja pogođenog potresom da, sukladno članku 11. Zakona o prebivalištu i boravištu građana, policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju sjedište prijave boravište tih osoba.